עובדים שסוכן ביטוח הפר את אחת מזכויותיהם שיפורטו בהמשך יכולים להגיש תלונה ל"קו הצדק הפנסיוני" של משרד האוצר
ניתן להתקשר למוקד *3002, לשלוח פקס ל-02-5695352 או למלא טופס תלונה מקוון
סוכן שמפר את זכויות העובדים עשוי לספוג קנס כספי או להישלח למאסר
למידע רשמי ראו אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פועלת לאכוף את זכותם של עובדים לבחור חיסכון פנסיוני באופן חופשי ולמצות את הדין עם סוכני ביטוח שמפרים אותה.

 • כאשר סוכן מפר את אחת מהזכויות הפנסיוניות שמפורטות בהמשך, ניתן להגיש תלונה ל"קו הצדק הפנסיוני" של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שסוכן הביטוח לא מאפשר להם לבחור את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) באופן חופשי.
 • עובדים שסוכן הביטוח לא מאפשר להם ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבלו.
 • עובדים שסוכן הביטוח התנה את העברת ההפקדות הפנסיוניות בתנאים שפוגעים בהם.

למי ואיך פונים

 • רשאים להגיש את התלונה העובדים עצמם או כל אדם שמעוניין לדווח על הפרת הזכות של עובד אחר.
 • ניתן לפנות אל קו הצדק הפנסיוני בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • יש לפרט ככל הניתן את הפרטים הבאים:
  • פרטי סוכן הביטוח
  • פרטי המעסיק
  • פרטי הפגיעה (למשל, האם סוכן הביטוח סירב להעביר את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שבחר העובד)
  • מועד הפגיעה (אין צורך בתאריך מדויק)
  • האם יש תיעוד מאירוע הפגיעה (למשל בדוא"ל/בשיחת טלפון/בפגישה אישית)
  • פרטי המעורבים ותפקידם

שלבי ההליך

 • רשות שוק ההון תבדוק את התלונה.
 • אם התלונה תימצא נכונה, סיכן הביטוח עשוי לספוג קנס כספי או אף להישלח למאסר.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים