הקדמה:

אסיר או עצור רשאי להגיש תלונה לשירות בתי הסוהר (שב"ס) בכל הנוגע למאסרו או למעצרו
במקרה שהאסיר אינו מרוצה מתוצאות הטיפול בתלונתו, הוא רשאי להגיש עתירה, במקרים המתאימים, לבית המשפט המחוזי


 • אסירים ועצורים זכאים להגיש תלונות על כל עניין הנוגע למאסרם או מעצרם.
 • את התלונות ניתן להגיש בין היתר לרשויות שירות בתי הסוהר, למשטרת ישראל, ליחידה הארצית לחקירות סוהרים, למבקר המשרד לביטחון הפנים ולנציב תלונות הציבור.
 • אסירים ועצורים רשאים אף להגיש תלונות למשטרת ישראל כנגד אסירים אחרים.
 • ערך זה מפרט את דרכי הגשת תלונה לרשויות שירות בתי הסוהר (שב"ס).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אסיר או עצור יכול להגיש תלונה למפקד בית הסוהר בכל הקשור לתנאי וסדרי החזקתו במאסר או במעצר.

למי ואיך פונים

 • את התלונה יש להגיש בכתב, והיא תועבר ללא דיחוי למפקד בית הסוהר.
 • ניתן להגיש תלונה גם בעל פה, בראיון עם מפקד בית הסוהר.

שלבי ההליך

 • מפקד בית הסוהר יכול לפנות בהמלצה לגורם מוסמך למנות רשות בדיקה, או לפעול בכל דרך אחרת על מנת לבדוק את התלונה.
 • האסיר יקבל תשובה תוך שבעה ימים מיום הגשת התלונה.
 • במקרה שמדובר בעניין שלא סובל דיחוי יקבל האסיר תשובה תוך שלושה ימים.
 • במקרה שיתברר כי מדובר בתלונת שווא, יפנה מפקד בית הסוהר ליועץ המשפטי לממשלה במטרה לבחון נקיטת אמצעים משמעתיים כנגד האסיר.
 • במקרה שיתברר כי התלונה מוצדקת, גם אם באופן חלקי, מפקד בית הסוהר יטפל בבעיה באופן מיידי.

ערעור

 • במקרה שהאסיר לא קיבל התייחסות בזמן, או קיבל תשובה שאינה לרוחו, הוא רשאי לבקש להעביר את תלונתו לנציב שב"ס.
 • תלונה שתגיע לנציב, תטופל על ידי קצין פניות הציבור, והאסיר יקבל עליה תשובה בתוך 14 ימים.
 • במקרה שהאסיר אינו מרוצה מתוצאות הטיפול בעניינו, הוא רשאי במקרים מסויימים להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • כאשר התלונה מופנית נגד מפקד בית הסוהר שבו מוחזק האסיר או העצור, הוא רשאי לבקש להעביר את תלונתו ישירות לנציב שירות בתי הסוהר. התלונה תטופל על ידי קצין פניות הציבור, והאסיר יקבל עליה תשובה בתוך 14 ימים.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.