כדי להירשם לאחד מהפרויקטים בתוכנית דירה בהנחה (מחיר למשתכן) יש להוציא אישור זכאות
האישור תקף למשך שנה ולאחר מכן יש לחדש אותו
לאחר קבלת האישור ניתן להירשם לפרויקט שבו מעוניינים לרכוש את הדירה
הוצאת אישור זכאות כרוכה בתשלום


כדי להירשם לרכישת דירה בפרויקטים של תוכנית דירה בהנחה (מחיר למשתכן), יש להוציא אישור זכאות באמצעות אחת מחברות ההרשמה.

 • הוצאת האישור כרוכה בתשלום.
 • אחרי קבלת האישור יהיה ניתן להירשם לפרויקטים של התוכנית כאשר ייפתחו להרשמה.
 • התרשים הבא מפרט את שלבי התהליך:
הוצאת אישור זכאות להשתתף בתוכנית
ועדת חריגים לזוכים (במקרה הצורך)
המתנה לאכלוס הדירה (הזוכים יעודכנו על התקדמות הפרויקט)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • "חסרי דירה" (ראו בהמשך) או "משפרי דיור" (ראו בהמשך) שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוגות נשואים או ידועים בציבור שמקיימים משק בית משותף, כולל אזרחים ישראלים שבני זוגם תושבים זרים.
  • זוגות העומדים להינשא עד 3 חודשים מיום הגשת הבקשה.
  • הורים עם לפחות ילד אחד מתחת לגיל 21, כולל הורים שהילד לא בחזקתם.
   • הזכאות רלוונטית לכלל ההורים - רווקים, גרושים, פרודים וכו'.
   • אישה בהיריון תיחשב כהורה החל מהחודש החמישי.
  • יחידים (רווקים, גרושים או אלמנים) בני 35 ומעלה.
   • נשואים שבני זוגם נמצאים במוסד או במאסר ופרודים שבני זוגם חיים בחו"ל ייחשבו כיחידים.
   • יחידים חסרי דירה בני 35-26 יכולים להשתתף במסלול "משתכן צעיר". ראו פרטים באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • יחידים בני 21 ומעלה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

חסרי דירה

 • "חסרי דירה" מוגדרים מי שבמשך 3 שנים לפני שקיבלו את אישור הזכאות לתוכנית:
  • הם לא היו הבעלים של דירה או מעל ל-1/3 דירה.
  • הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דירה בדמי מפתח).
  • לא היו להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
  • לא היו להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
  • לא היו להם מעל ל-1/3 זכויות בקרקע שמיועדת למגורים, כאשר ניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התוכנית שחלה על הקרקע.
 • הם צריכים להמשיך לענות על התנאים שצוינו עד שיחתמו על חוזה לרכישת דירה בתוכנית.
 • הורים עצמאיים עם לפחות ילד אחד רווק מתחת לגיל 21 שמתגורר עימם בקביעות ונמצא בחזקתם ייחשבו "חסרי דירה" גם אם במשך שנה וחצי לפני הגשת הבקשה היו להם עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין (או לפני הגירושין) ולא היו להם זכויות נוספות כפי שצוינו.

משפרי דיור

 • אם בתום שנה מההגרלה הראשונה נשארו בפרויקט דירות שלא רכשו אותן חסרי דירה, הן יימכרו בתנאי הזכייה גם למי שעונים על הגדרת "משפרי דיור".
 • משפרי דיור הם מי שהיה בבעלותם נכס ב-3 השנים שקדמו לרכישת הדירה החדשה והנכס יימכר לא יאוחר מ-12 חודשים אחרי שיקבלו אישור לאכלוס הדירה (טופס 4).
 • נכס ייחשב אחד מאלה:
  • מעל ל-1/3 דירה.
  • מעל ל-1/3 זכויות בקרקע שמיועדת למגורים.
  • זכויות בדירה בשלבי בנייה או בנחלה במשק חקלאי/יישוב קהילתי.
  • דירה בדמי מפתח.
 • בעלות על הנכס תיחשב גם אם הבעלים הוא אחד משני בני זוג.

שלבי ההליך

למי פונים

 • במקרים שבהם אין צורך לצרף מסמכים ניתן להוציא אישור זכאות (כולל התשלום) באופן מקוון באמצעות אחת מחברות ההרשמה. לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • מי שלא מעוניינים להשתמש בשירות המקוון או צריכים להגיש מסמכים (למשל משפרי דיור) יתקשרו לאחת מחברות ההרשמה כדי לקבל הנחיות.
 • לקבלת פרטים יש להתקשר למוקדים הטלפוניים:

מסמכים שנדרשים להוצאת אישור שלא באופן מקוון

 • תעודות זהות (מקור + צילום) עם הפרטים המעודכנים במרשם האוכלוסין.
 • לגרושים מתחת ל-10 שנים: תעודת גירושין והסכם גירושין.
 • להורים עצמאיים (הורים יחידים): תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין ותצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
 • לזוג ידועים בציבור: טופס הצהרה של זוג לגבי היותם ידועים בציבור שנחתם בפני עורך דין.
  • מי שיציגו תעודת זוגיות מטעם "משפחה חדשה" או תעודת חיים משותפים מטעם "הויה" יכולים לחתום על טופס ההצהרה בפני מנהל הסניף של חברת ההרשמה (לא נדרש עורך דין).
 • זוג העומד להינשא תוך 3 חודשים ייבחר אחת מן האפשרויות:
 • אם לא תתקיים החתונה תוך 3 חודשים, תבוטל הזכאות או הזכייה בדירה.
 • יש לעדכן את משרד הבינוי והשיכון, באמצעות חברת ההרשמה, לגבי קיום החתונה תוך 6 חודשים מיום הנפקת הזכאות.
 • למי שנקבעה להם נכות על-ידי הביטוח הלאומי או משרד הביטחון: אישור על קביעת הנכות מטעם אותו גוף.
 • לנכים רתוקים: אישור חתום מלשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות שלפיו נקבעו להם 100% נכות והם מרותקים לצמיתות לכיסא גלגלים.
 • משפרי דיור יגישו אחד מהמסמכים הבאים:
  • חוזה רכישה
  • חוזה מכירה
  • נסח טאבו
  • צו ירושה (למי שירשו דירה)

קבלת האישור

 • אישור הזכאות יישלח לזכאים בדוא"ל בתוך 10 ימי עבודה.
 • אחרי קבלת האישור מומלץ להיכנס לאתר הרישום כדי לוודא שכל הפרטים רשומים נכון. אם נמצאה טעות באחד מהפרטים, יש לפנות לחברת ההרשמה.
 • כדי להתחבר לאתר יש להקליד באזור הרישום (למעלה משמאל) את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה הראשונית שהיא מספר אישור הזכאות (שמופיע באישור). למי שמחוברים לאתר, שמם יופיע בפינה השמאלית העליונה.
 • מי שאין להם גישה לאינטרנט יכולים להשתמש בעמדות מחשב שיוקמו לשם כך במחלקות סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי והשיכון, בימים שיש בהם קבלת קהל.
 • יש לשמור על מספר אישור הזכאות שנמסר, מפני שרק באמצעותו ניתן להירשם לפרויקטים.

חידוש האישור

 • אישור הזכאות תקף למשך שנה.
 • לבעלי האישור תישלח תזכורת על תום תקופת הזכאות והצורך לחדש את האישור.
 • בתוך 60 ימים מקבלת התזכורתאפשר לחדש את האישור באופן מקוון באתר השירותים והמידע הממשלתי וללא עלות.
 • אם האישור לא חודש בתוך 60 ימים מקבלת התזכורת הוא יבוטל ויהיה צורך להוציא אישור חדש בסניף חברת ההרשמה (בתשלום).

חשוב לדעת

 • משרד הבינוי והשיכון יהיה רשאי לבצע בדיקת זכאות חוזרת לפי שיקול דעתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים