הקדמה:

כדי להירשם לאחד מהפרויקטים בתכנית מחיר למשתכן יש להוציא אישור זכאות, שיהיה בתוקף למשך שנה
לאחר קבלת האישור ניתן להירשם לפרויקט שבו מעוניינים לרכוש את הדירה
הוצאת אישור זכאות כרוכה בתשלום


על מנת להירשם לרכישת דירה באחד מהפרויקטים המשווקים בתכנית מחיר למשתכן, יש להוציא תחילה אישור זכאות באמצעות אחת מחברות ההרשמה.

 • לאחר קבלת האישור יהיה ניתן להירשם לפרויקטים של התכנית, כאשר ייפתחו להרשמה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
  • זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
  • יחידים (רווקים, גרושים או אלמנים) בני 35 ומעלה (רווקים חסרי דירה בני 26-35 יכולים להשתתף במסלול "משתכן צעיר". ראו פרטים באתר משרד הבינוי והשיכון).
  • הורים עצמאים (ללא הגבלת גיל) עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" בהמשך.
  • הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם.
  • זוגות מהחברה הערבית (ללא הגבלת גיל) שהתארסו באופן רשמי בטקס אירוסין (קיראת אלפאתיחה או תלביסה).
  • יחידים בני 21 ומעלה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
   • הם נכים ברגליהם, בעלי אישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
   • נקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות, והם זכאים לגמלת ניידות + קצבת שירותים מיוחדים.
   • הם נפגעי פעולות איבה בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות, הזכאים לקצבה חודשית.
   • הם נכי משרד הביטחון בשיעור של 50% ומעלה, הזכאים לקצבה ממשרד הביטחון.
 • בנוסף, עליהם לענות על הגדרת "חסרי דירה", כלומר:
  • ב-3 השנים האחרונות לא היתה בבעלותם דירה, ולא חלק בדירה שעולה על שליש מהדירה.
  • ב-3 השנים האחרונות הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דירה בדמי מפתח).
  • אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
  • אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
  • אין להם מעל שליש זכויות בקרקע המיועדת למגורים (לא קרקע המיועדת לחקלאות), כאשר ניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התכנית שחלה על הקרקע.

משפרי דיור

 • אם חלפה שנה ממועד ההגרלה הראשונה, ולא כל דירות מחיר למשתכן נרכשו על ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למי שעונים על הגדרת "משפרי דיור".
 • משפרי דיור הם בעלי כל אחד מהנכסים הבאים, שיימכר בתוך 12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכשו בתכנית מחיר למשתכן:
  • מי שיש בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן (כולל בעלות של אחד מבין שני בני זוג).
  • מי שיש בבעלותם יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים (כולל בעלות של אחד מבין שני בני זוג).

שלבי ההליך

 • במקרים שבהם אין צורך לצרף מסמכים, ניתן להוציא אישור זכאות באופן מקוון בחברה שבאמצעותה רוצים להוציא את האישור. לפרטים נוספים, ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • ניתן גם להתחיל את התהליך באופן מקוון ואם לא תהיה אפשרות להשלים אותו באותו אופן, אפשר לבחור את סניף חברת ההרשמה שמעוניינים להגיע אליו.
 • למשפרי דיור אין אפשרות להוציא אישור באופן מקוון ועליהם להגיע לסניפים של חברות ההרשמה ברחבי הארץ.
 • הפונה רשאי לבחור לאיזו חברה לפנות בהתאם להעדפותיו (כגון מיקומם של סניפי החברה).
 • הוצאת האישור כרוכה בתשלום.
 • יש לקבוע תור מראש בסניפי החברה בשעות הייעודיות שנקבעו לצורך הוצאת אישור זכאות.
 • לקבלת מידע וזימון תורים לסניפי החברות, יש להתקשר למוקדים הטלפוניים:
 • המוקדים הטלפוניים פועלים בימים א'-ה' בשעות 8:00-18:00. מוקד עמידר פועל גם בימי ו' בשעות 8:00–13:00.
 • להוצאת האישור, שני בני הזוג (אם מדובר בזוג) נדרשים להגיע למשרדי החברה.
 • יש להגיע עם המסמכים הבאים:
  • תעודות זהות: מקור + צילום.
  • זוגות נשואים יציגו אישור נישואים.
  • בני זוג יהודים שנרשמו ברבנות לנישואין יציגו אישור מהרבנות על נישואין בתוך 3 חודשים.
  • בני זוג ערבים שהתארסו בטקס אירוסין רשמי (קיראת אלפאתיחה או אלתלביסיה) יציגו תצהיר אירוסים שחתמו עליו מול עורך דין. יש לפנות תחילה לחברות ההרשמה כדי לקבל את טופס תצהיר האירוסים.
  • גרושים שמצבם האישי אינו מעודכן בתעודת הזהות ימציאו תעודת גירושין.
  • אלמנים שמצבם האישי אינו מעודכן בתעודת הזהות ימציאו תעודת פטירה של בן הזוג.
  • הורים עצמאיים (הורים יחידים) ימציאו תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין ותצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
  • זוג ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג לגבי היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין.
   • אם בני הזוג מחזיקים בתעודת זוגיות מטעם ארגון "משפחה חדשה", או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון "הויה", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין, אלא רק בפני מנהל הסניף.
   • במקרה זה יש להציג בפני מנהל הסניף את התעודה ואת העתק התצהיר שנחתם מול עורך הדין בארגון.
 • בנוסף, יש לספק כתובת דוא"ל, שתשמש לקבלת הודעות ועדכונים.
 • למי שקיבלו אישור זכאות תישלח בדוא"ל ובמסרון הודעה לגבי האישור וסיסמה אישית.
 • אישור הזכאות יהיה תקף למשך שנה מיום הוצאתו.
 • לאחר שיינתן אישור הזכאות, מומלץ להיכנס לאתר הרישום כדי לוודא שכל הפרטים רשומים נכון. אם נמצאה טעות באחד מהפרטים, יש לפנות לחברת ההרשמה.
 • על-מנת להתחבר לאתר, יש להקליד באזור הרישום (למעלה משמאל) את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה הראשונית שהיא מספר אישור הזכאות (המופיע באישור). מי שמחובר לאתר, שמו יופיע בפינה השמאלית העליונה.
 • מי שאין להם גישה לאינטרנט יכולים להשתמש בעמדות מחשב שיוקמו לשם כך במחלקות סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי והשיכון, בימים שיש בהם קבלת קהל.
 • יש לשמור על מספר אישור הזכאות שנמסר, מפני שרק באמצעותו ניתן להירשם לפרויקטים.

חשוב לדעת

 • משרד הבינוי והשיכון יהיה רשאי לבצע בדיקת זכאות חוזרת לפי שיקול דעתו.


ארגוני סיוע

הרחבות ופרסומים