נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) עשויים להיות זכאים להשתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות
לצורך מימוש ההטבה יש להגיש בקשה חדשה מדי שנה
ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי ביטוח הבריאות


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם דרגת נכות 100% מיוחדת זכאים להשתתפות של המוסד לביטוח לאומי בדמי ביטוח הבריאות, בתנאים שיפורטו.

  • ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי ביטוח הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות מדי שנה לאגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי, רחוב ויצמן 13 ירושלים.
  • יש להגיש תלוש שכר או פנסיה של חודש מאי.
  • עצמאים יגישו אישור מרו"ח, מיועץ מס או מביטוח לאומי ובו מפורט הסכום שנוכה להם עבור דמי ביטוח הבריאות.
  • ההשתתפות, בגובה 75% מהסכום ששולם על ידי נפגעי האיבה בחודש מאי, תשולם באופן שוטף החל מחודש יוני ועד לחודש מאי של השנה העוקבת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים