הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת עשויים להיות זכאים להשתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות
לצורך מימוש ההטבה יש להגיש בקשה חדשה מדי שנה
ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי ביטוח הבריאות


נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת, שעובדים או יצאו לפנסיה מוקדמת ולא מקבלים קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להשתתפות של המוסד לביטוח לאומי בדמי ביטוח הבריאות.

  • ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי ביטוח הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות מדי שנה לאגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי, רחוב ויצמן 13 ירושלים.
  • יש להגיש תלוש שכר או פנסיה של חודש מאי.
  • עצמאים יגישו אישור מרו"ח, מיועץ מס או מביטוח לאומי ובו מפורט הסכום שנוכה להם עבור דמי ביטוח הבריאות.
  • ההשתתפות, בגובה 75% מהסכום ששולם על ידי נפגעי האיבה בחודש מאי, תשולם באופן שוטף החל מחודש יוני ועד לחודש מאי של השנה העוקבת.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים