הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות 100% מיוחדת עשויים להיות זכאים להשתתפות בתשלום דמי ביטוח בריאות
לצורך מימוש ההטבה יש להגיש בקשה חדשה מדי שנה
ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי ביטוח הבריאות


נפגעי פעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת, שעובדים או יצאו לפנסיה מוקדמת ולא מקבלים קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים להשתתפות של המוסד לביטוח לאומי בדמי ביטוח הבריאות.

  • ההשתתפות היא בשיעור 75% מדמי ביטוח הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות מדי שנה לאגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי, רחוב ויצמן 13 ירושלים.
  • יש להגיש תלוש שכר או פנסיה של חודש מאי.
  • עצמאים יגישו אישור מרו"ח, מיועץ מס או מביטוח לאומי ובו מפורט הסכום שנוכה להם עבור דמי ביטוח הבריאות.
  • ההשתתפות, בגובה 75% מהסכום ששולם על ידי נפגעי האיבה בחודש מאי, תשולם באופן שוטף החל מחודש יוני ועד לחודש מאי של השנה העוקבת.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים