סטודנט לתואר ראשון זכאי להשעות את לימודיו לתקופה שלא תעלה על שנתיים
סטודנט שהשעה לימודיו עשוי להיות זכאי להחזר כספי מהמוסד הלימודי בגין תשלום שכר לימוד


סטודנט לתואר ראשון זכאי להשעות את לימודיו, מכל סיבה שהיא, לתקופה שלא תעלה על שנתיים, מבלי שתקופה זו תימנה בשנות לימודיו לתואר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הודעה על השעיית לימודים יש למסור בכתב (כגון דואר רשום, מסירה אישית, פקס, דוא"ל), לפי נוהלי מוסד הלימוד, ובמסגרת המועדים שנקבעו על ידו.

דוגמאות למימוש הזכות במוסדות הלימוד השונים

אוניברסיטאות המחקר

מכללות ציבוריות

מכללות פרטיות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות