הקדמה:

מי שהוכרו כבני משפחה של הרוגי מלכות זכאים, בנוסף לתגמול חודשי, גם להטבות שונות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שהגישו בקשה והוכרו כבני משפחה של הרוג מלכות זכאים לתגמול חודשי (הזכאות לתגמול היא לבנות/בני זוג והורים).

  • בנוסף, זכאים בני משפחה שהוכרו לכל שאר ההטבות המוענקות מכוח הוראות אגף השיקום שבמשרד הביטחון.
  • הטיפול בהטבות לבני המשפחה נעשה במחלקות השיקום של המוסד לביטוח לאומי.

רשימת ההטבות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות