נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 50% ואין לו "הכנסה כדי מחיה" (סכום הכנסה חודשית המספיק למחייתו של אדם והתלויים בו) עשוי להיות זכאי לתגמול נצרך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

"הכנסה כדי מחיה" היא הכנסה חודשית המספיקה למחייתו של אדם והתלויים בו.

  • סכום ה"הכנסה כדי מחיה" שווה לתגמול נכות לנפגע פעולת איבה בשיעור של 100% - 5,310 ₪, נכון ל- 2023.
  • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50% ואין להם "הכנסה כדי מחיה" (לא כולל תגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה) עשויים להיות זכאים לתגמול נצרך.
  • נפגעי פעולת איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20%-49%, כאשר לפחות 20% הם עקב פגיעת ראש או פגיעה נפשית, שאינם מסוגלים לעבוד בשל הנכות ואין להם "הכנסה כדי מחיה" (לא כולל תגמולים על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), עשויים להיות זכאים לתגמול מיוחד (תג"מ 6).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים