הקדמה:

נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 50% ואין לו "הכנסה כדי מחיה" (סכום הכנסה חודשית המספיק למחייתו של אדם והתלויים בו) עשוי להיות זכאי לתגמול נצרך
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

"הכנסה כדי מחיה" היא הכנסה חודשית המספיקה למחייתו של אדם והתלויים בו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים