אלמנים, אלמנות וידועים בציבור של חללי פעולת איבה זכאים לקבל סיוע חד-פעמי בתחום הדיור באמצעות הלוואות ומענקים
יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ולא קיבלו מענק לרכישת דירה עשויים גם להיות זכאים לסיוע זה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה זכאים לקבל סיוע חד-פעמי בתחום הדיור.

 • זכאים לסיוע זה גם יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ולא קיבלו מענק לרכישת דירה.
 • ניתן לקבל סיוע עבור מטרה אחת בלבד מבין המטרות הבאות (אלא אם צוין בפירוש אחרת):

רכישת דירה ראשונה

 • מי שרוכשים דירה ראשונה זכאים לקבל הלוואה בסכום של עד 304,746 ₪.
 • בנוסף להלוואה, הם זכאים למענק:
  • מי שמתגוררים עימם עד 3 יתומים שאינם נשואים וטרם מלאו להם 30 זכאים למענק בסך 239,344 ₪, בתנאי שלא קיבלו סיוע בשיפוץ דירתם.
  • מי שמתגוררים עימם יותר מ-3 יתומים שאינם נשואים וטרם מלאו להם 30 זכאים לתוספת למענק בסכום של 18,073 ₪ עבור כל ילד החל מהילד הרביעי.
  • מי שלא מתגוררים עימם יתומים זכאים למענק בסך 75,249 ₪.
 • הסיוע יינתן לזכאים בתנאי שאין בבעלותם חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).

החלפת דירה

 • ניתן לקבל סיוע להחלפת הדירה אם מחיר הדירה שרוכשים גבוה ממחיר הדירה שמוכרים.
 • זכאים לסיוע מי שפרט לדירה שאותה הם מוכרים אין בבעלותם חלק מדירה בשיעור שעולה על 33% ובשווי שעולה על 528,000 ₪ (עם זאת, בעלות על חלק בדירה לא תיחשב למי שיוכיחו כי לא ניתן למכור את החלק).
 • הסיוע יהיה עד סכום ההפרש בין מחירי הדירות ולא יותר מהתקרה שנקבעה.
 • ניתן לקבל הלוואה בסך 152,705 ₪, ובנוסף מענק:
  • מי שמתגוררים עימם יתומים שאינם נשואים וטרם מלאו להם 30 זכאים למענק בסכום של עד 195,516 ₪, בניכוי 20% ממחיר הדירה הנמכרת (כפי שצוין בחוזה המכירה).
  • מי שלא מתגוררים עימם יתומים זכאים למענק בסכום של עד 75,249 ₪, בניכוי 20% ממחיר הדירה הנמכרת.

שיפוץ הדירה

 • מי שמשפצים את הדירה שהם מתגוררים בה יוכלו לקבל סיוע אם הדירה נמצאת בבעלותם, בקיבוץ שבו הם חברים, או בדיור הציבורי.
 • הסיוע יינתן גם עבור שיפוץ ברכוש משותף (למשל להתקנת מעלית בבניין המגורים).
 • ניתן לקבל:
  • הלוואה עד סכום של 64,741 ₪
  • מענק עד סכום של 30,081 ₪
 • מי שקיבלו בעבר הלוואה לשיפוצים ולא מימשו את כל הסכום יוכלו לבקש הלוואה אחת נוספת לשיפוצים, עד לסכום הכולל המרבי.
שימו לב
ניתן לקבל את ההלוואה לשיפוצים בנוסף לסיוע עבור מטרה אחרת בתחום הדיור.

החזר משכנתא

 • מי שלקחו משכנתא כדי לרכוש את דירתם היחידה וטרם החזירו את כולה עשויים לקבל מענק והלוואה לצורך החזר (חלקי או מלא) של המשכנתא.
 • הלוואה תינתן בתנאי שתפחית את סכום ההחזר החודשי של המשכנתא המקורית ב-20% לפחות, אחרי שהתבצעה פריסת תשלומים מקסימלית של יתרת המשכנתא מול הבנק.​
  • סכום ההלוואה למי שלקחו משכנתא לרכישת דירתם הראשונה - עד 304,746 ₪
  • סכום ההלוואה למי שלקחו משכנתא לצורך החלפת דירתם - 152,705 ₪
 • סכומי המענק למי שלקחו משכנתא לרכישת דירתם הראשונה או להחלפת דירתם:
  • 116,136 ₪ למי שמתגוררים עימם יתומים שאינם נשואים וטרם מלאו להם 30.
  • 72,816 ₪ למי שלא מתגוררים עימם יתומים.

התארגנות ראשונית בדירה

 • ניתן לקבל הלוואה לצורך התארגנות ראשונית בדירה בסכום של עד 27,614 ₪.
שימו לב
ההלוואה תינתן למי שלא קיבלו בעבר הלוואה להתארגנות ראשונית, אך אפשר לקבל אותה בנוסף לסיוע עבור מטרה אחרת בתחום הדיור.

מי זכאי?

 1. בני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה.
 2. יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ולא קיבלו מענק לרכישת דירה.
 • הסיוע ניתן עבור:
  • דירת מגוריהם של הזכאים
  • דירה שמיועדת למגורי הזכאים
  • בנייה שמיועדת למגורי הזכאים על קרקע בבעלותם

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת השיקום בסניף המטפל ולברר אילו מסמכים נדרשים להגשת הבקשה בהתאם למטרת הסיוע.
 • הבקשה תועבר לוועדת שיקום.
 • אם יוחלט לאשר את הבקשה, ועדת השיקום תקבע את היקף הסיוע בהתאם לכללים.

פנייה לוועדת חריגים

חשוב לדעת

 • למי ששכלו גם ילד בפעולת איבה, או שכלו פעמיים בן/בת זוג בפעולת איבה, הזכאות לסיוע תהיה כפולה.
 • בני/בנות זוג שכולים של חללי פעולת איבה שמתגורר עמם יתום עד גיל 30 עשויים לקבל סיוע במימון שכר דירה.
 • מי שירשו את הדירה מבן/בת זוגם שקיבל עבורה סיוע בדיור כנפגע פעולת איבה עם דרגת נכות 100%+ (מיוחדת) לא יוכלו לקבל סיוע נוסף לרכישה/החלפת הדירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים