אלמנים, אלמנות, ידועים בציבור והורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים לקבל הלוואה או מענק חד פעמי לצורך סיוע בתחום הדיור
יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ולא קיבלו מענק לרכישת דירה עשויים גם להיות זכאים לסיוע זה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שכולים ובני זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה זכאים לקבל סיוע חד-פעמי בתחום הדיור.

 • בני הזוג של החללים יכולים לקבל סיוע לאחת מבין המטרות הבאות:
  • מענק ובנוסף הלוואה לרכישת דירה ראשונה.
  • מענק ובנוסף הלוואה לצורך החלפת דירה.
  • מענק ובנוסף הלוואה לצורך סיוע בהחזרי משכנתא.
  • הלוואה להתארגנות ראשונית בדירה.
  • מענק לשיפוץ דירה שבבעלותם.
 • ההורים השכולים יכולים לקבל סיוע לאחת מבין המטרות הבאות:
  • מענק ובנוסף הלוואה לרכישת דירה ראשונה.
  • מענק ובנוסף הלוואה לצורך החלפת דירה.
  • הלוואה לצורך סיוע בהחזרי משכנתא.
  • מענק להתקנת מעלון (למי שזקוקים למעלון בדירת מגוריהם).
 • בנוסף, בני הזוג של החללים וההורים השכולים זכאים לקבל הלוואה לצורך שיפוץ דירה שבבעלותם, גם אם קיבלו סיוע לאחת מהמטרות שצוינו.

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של חללי פעולת איבה.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה ולא קיבלו מענק דיור (ברכישת דירה) כרווקים לפני גיל 30 זכאים לסיוע שמפורט בדף זה בהיקף שניתן לאלמנים/אלמנות ללא ילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב.
 • הבקשה תועבר לוועדת שיקום.
 • אם יוחלט לאשר את הבקשה, ועדת השיקום תקבע את היקף הסיוע בהתאם לכללים ולתקציב השנתי שאושר לכך.

סיוע נוסף בתחום הדיור

 • בני זוג של חללי פעולת איבה שמתגורר עמם יתום עד גיל 30 והורים שכולים עשויים לקבל סיוע במימון שכר דירה.
 • יתומים רווקים עד גיל 30 שרוכשים דירה זכאים למענק דיור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים