ככלל, השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו המהווה תוכנית לפירעון (החזר) החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי של החייב
הצו, המכונה "צו לשיקום כלכלי", ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים)
ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ-3 שנים ולאחריו, אם החייב יעמוד בתנאים שייקבעו בצו, הוא יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות)
ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו לשיקום כלכלי ואם החייב יעמוד בתנאיו, הוא יקבל הפטר (פטור מתשלום ייתרת החובות).

שימו לב

תנאי הצו לשיקום כלכלי

 • בין היתר, הצו קובע את התנאים וההוראות שעמידה בהם תאפשר לחייב לקבל הפטר לאחר תקופה של כ- 3 שנים, כגון:
  • התשלומים התקופתיים שעל החייב לשלם, אשר יופקדו ב"קופת הנשייה".
  • הנכסים והכספים של החייב, אשר ישמשו לפירעון החובות לנושים.
  • ההגבלות אשר יוטלו על החייב (כגון איסור יציאה מהארץ, הגבלות כלכליות וכו').
  • סוגי החובות שהחייב לא יוכל לקבל עליהם פטור במסגרת ההפטר שיוכל לקבל אם יעמוד בתנאים.
  • תוכנית ההכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיהיה על החייב לעבור (במקרים מסוימים).
 • ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע.
שימו לב
 • במקרים מסוימים, בהתחשב בנסיבות אישיות של החייב, ייתכן שיוחלט על קיצור תקופת השיקום הכלכלי לתקופה קצרה יותר מ-3 שנים.
 • במקרים כגון חוסר תום לב מצד החייב, ייתכן שיוחלט על הארכת תקופת השיקום הכלכלי לתקופה ארוכה מ-3 שנים ואף לתקופה לא מוגבלת בזמן.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

חשוב לדעת

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 161,236.45 ₪ (נכון ל-2023) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-161,236.45 ₪ (נכון ל-2023) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים