המשכורת הקובעת לצורך חישוב פנסיה היא המשכורת שממנה מחושבים אחוזי הפנסיה לצורך קצבת פנסיה תקציבית
המשכורת הקובעת מורכבת ממשכורת היסוד ומהתוספות הקבועות שהיו משולמות לעובד בסמוך לפרישתו לגמלאות
המשכורת הקובעת מתעדכנת בהתאם להסכמי שכר ותוספות יוקר וכן בהתאם לשינויים שחלים בשכר של עובדים שטרם פרשו
בדירוגים מסוימים זכאים גמלאים לתוספת שחיקה, המגדילה את המשכורת הקובעת, ושאינה משולמת בשכר העובד הפעיל

המשכורת הקובעת היא המשכורת שממנה מחושבים אחוזי הפנסיה לצורך קצבת פנסיה תקציבית.

  • המשכורת מורכבת ממשכורת היסוד ומהתוספות הקבועות שהיו משולמות לעובד בסמוך לפרישתו לגמלאות.
  • המשכורת הקובעת מתעדכנת בהתאם להסכמי שכר ותוספות יוקר וכן בהתאם לשינויים שחלים בשכר של עובדים שטרם פרשו (מנגנון הצמדה זה נועד למנוע שחיקת הקצבה ביחס לשכר של העובדים שטרם פרשו).
  • בדירוגים מסוימים זכאים גמלאים לתוספת שחיקה, המגדילה את המשכורת הקובעת, ושאינה משולמת בשכר העובד הפעיל. מומלץ לבדוק זאת מול אגף כוח אדם במשרד שבו עבד העובד לפני פרישתו.
  • בקרנות הפנסיה הוותיקות ישנן כמה שיטות לחישוב המשכורת הקובעת:
    • על פי ממוצע השכר החודשי של העובד ב-3 השנים שקדמו לפרישה
    • על פי ממוצע השתכרותו בכל שנות עבודתו
    • שילוב בין ממוצע השכר בכל שנות ההעסקה וממוצע 3 השנים האחרונות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים