תלמידים עיוורים ולקויי ראייה זכאים להנגשות שונות בזמן הלימודים בבית הספר
ניתן להירשם לבית ספר ברישום מוקדם כדי לאפשר ביצוע הנגשות פיזיות בזמן
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


כחלק ממתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים במערכת החינוך, משרד החינוך מחוייב להנגיש את הלמידה לתלמידים עיוורים או כבדי ראייה.

 • הנגשות לתלמידים עם לקות ראייה ייעשו בתחומים הבאים:
  1. חומרי הלמידה
  2. פעילויות בית-ספריות
  3. הסביבה הפיזית

מי זכאי?

הנגשת חומרי למידה

חומר הלמידה אופן ההנגשה
חומר המודפס לכלל התלמידים (דפי מידע, דפי עבודה, שירונים, מבחנים וכו') הגדלת הטקסט, הקראה ע"י מורה, המרה לברייל (החומר יהיה מוכן לפחות יום לפני השיעור שבו יחולק).
חוברות וספרי לימוד פנימיים הפקת קובץ word. הקובץ יימסר עם סיום כתיבת החוברת.
חומרי לימוד שונים החומר יימסר בקובץ word לתלמיד יחד עם שאר התלמידים (באמצעות מחשב, דוא"ל או דיסקים).
מבחני בגרות קביעת התאמות בהשתתפות התלמיד, היועץ והמורים הרלוונטיים.
מבחנים פנימיים הקראה, הכתבה, שעתוק וכו', המרת המבחן לברייל.
פינות ומרכזי למידה שימוש באותיות גדולות, צבעים קונטרסטיים, מסגרות בולטות, והימנעות מעומס גירויים חזותיים.
הדגמות והתנסות במעבדות מלווה לתלמיד לתיווך מילולי לניסוי, עזרים אופטיים (טמ"ס, זכוכית מגדלת) ועזרים חלופיים.

הנגשת פעילויות בית-ספריות

פעילות אופן ההנגשה
אירועים המתקיימים בביה"ס הסברה לתלמיד לקראת האירוע.

על פי הצורך- ליווי התלמיד, הסדרת מקום מותאם והמללת הנעשה במהלך האירוע.

זהירות בדרכים (משמרות הזה"ב, רכיבה על אופניים וכו') הצמדת חבר רואה בפעילות.
תרגילים של פיקוד העורף, מד"א, ירידה למקלט, רעידת אדמה, כיבוי אש וכו' שבוע לפני- היכרות פיזית לתלמיד עם מיקום הפעילות.

בזמן הפעילות- ליווי התלמיד ותמלול במידת הצורך.

טיולים ויציאות מביה"ס תובהר לתלמיד החשיבות שבההשתתפותו.

תוכנית הטיולים והיציאות תימסר למורה התומך.

הנגשת הסביבה הפיזית

תחום אופן ההנגשה
בטיחות סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית- מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, דלתות ומתקני חצר.

סימון מיוחד (פסי הזהרה) לפני המדרגות ובכניסה לחדרים. סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, ארון כיבוי אש, עצים ואדניות.

התמצאות שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים ובצבעים מנוגדים.

שילוט ברייל (כגון: חדרי הלימוד, מעבדות, אולם הספורט, מזכירות, ספרייה, שירותים, מגירת התלמיד).

מניעת סינוור התקנת וילונות אטומים בחללים שונים (כגון: חדרי הלימוד, אולם הספורט והמסדרונות).

תהליך מימוש הזכות

 • מנהלי בתי הספר הם האחראים הראשיים על ביצוע הנחיות ההנגשה.
 • קביעת ההתאמות תיעשה על ידי המורה התומך מיד לאחר הערכת תפקודי הראייה הרב-ממדית של התלמיד (משך זמן ההערכה הוא כחודש ימים).
 • בחטיבות העליונות של בתי הספר:
  • בתחילת השנה ימנה מנהל בית הספר אחראי מטעמו על הנגשת החומר הלימודי לתלמידי החטיבה.
  • עם כניסת התלמיד לחטיבה העליונה, המורה – מומחה תחום בחטיבה העליונה יבצע הערכה של ההתאמות הנדרשות לתלמיד בתחומים השונים, בשיתוף הצוות החינוכי.
  • בכל מתי"א מתמחה (מרכז תמיכה ישובי/אזורי ללקויי ראייה שהוא בעצם מוסד חינוך מיוחד בבעלות הרשות המקומית שבה הוא מוקם) יהיה מורה תומך לחטיבה העליונה שיימצא בקשר קבוע עם החטיבות העליונות שבהן לומדים תלמידים לקויי ראייה. המורה התומך יבצע הערכה להתאמות לכל תלמיד.
  • בחטיבה עליונה שאין בה מורה תומך לתלמידים לקויי ראייה האחריות להנגשת החומר מוטלת על מנהל בית הספר.
 • במקרה הצורך, ניתן לפנות לסיוע אל היחידה המשפטית לפניות הציבור בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים