הקדמה:

תלמידים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
בנוסף להתאמות הכלליות, כל תלמיד זכאי להתאמות אישיות שייקבעו לו בהתאם לחומרת מצב הראייה ולרמת התפקוד
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות .

התאמות הניתנות בכלל השאלונים והמקצועות

 • תוספת של עד 50% לזמן הבחינה. במקרים מסויימים אפשרית תוספת זמן של מעל 50%.
 • הגדלת טופס השאלון לגודל פונט מתאים לרמת הראייה של התלמיד.
 • מבחן בקובץ דיגיטלי (לתלמידים הנבחנים באמצעות ערכה טכנולוגית). עבור תלמידים עם עיוורון יבוצעו הנגשות שאינן פוגעות במהות המבחן (הסרת טבלאות, הדפסת השאלון במדפסת ברייל).
 • שעתוק. תלמיד עם עיוורון זכאי לענות על השאלון באמצעות כתיבה בברייל. התלמיד יקריא את תשובותיו לבוחן נייטרלי או לאיש צוות שאינו מלמד את המקצוע.
 • הקראת השאלון על-ידי בוחן נייטרלי או איש צוות שמכיר את ההתאמות הנדרשות לתלמיד ואינו מלמד את המקצוע, או הקראה ב-iTest.
 • הכתבה לבוחן נייטרלי.
 • הקלדת תשובות למחשב אישי/אייפד אישי.
 • הקלדה ב-iTest.
 • התעלמות משגיאות כתיב (כולל באנגלית, לשון וערבית).
 • מורה מלווה: איש צוות המכיר את ההתאמות הלימודיות הנדרשות לתלמיד, שאינו מורה המלמד את התלמיד בכיתה. תפקידיו של המורה המלווה, בין היתר, לתמלל עבור התלמיד מידע כתוב המועבר לכלל הנבחנים, לסייע לתלמיד לחפש בספרי עזר, להעניק לתלמיד תיווך מילולי להבהרה או להסבר של טקסטים חזותיים (תמונות, גרפים, וכד').
 • מבחן בעל-פה (התאמה שתינתן לעתים רחוקות, בהתאם להשפעת הלקות על תפקוד התלמיד בבחינות).
 • שאלון מותאם.
 • דף נוסחאות מורחב.
 • שאלון בית ספרי (לתלמידים עם עיוורון, במקרים חריגים).
 • התאמות נוספות הניתנות על-פי מקצועות הלימוד הספציפיים:
  • לשון: היבחנות בשאלון המותאם לתלמידים עם לקויות למידה
  • אנגלית: מבחן בעל-פה (התלמיד יכול לבחור בין בחינה על-ידי בוחן אנושי או בחינה ממוחשבת); שימוש במילון אלקטרוני חזותי או מדבר, שימוש במילון באפליקציה.
  • מתמטיקה: שאלונים מותאמים לתלמידים עם לקות בראייה; שאלון בית ספרי לתלמיד עם עיוורון.
 • תלמיד עיוור או לקוי ראיה זכאי, בנוסף, להתאמות אישיות שייקבעו לו על-ידי הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה.
 • היבחנות בתנאים מותאמים לצרכי התלמיד: התלמיד זכאי להיבחן בתנאים המותאמים לצרכיו, כגון תאורה מותאמת וטכנולוגיה מסייעת.

התאמות הניתנות לפי מקצועות

 • אנגלית:
  • מבחן בעל-פה, על-ידי בוחן אנושי או בחינה ממוחשבת (לבחירת התלמיד).
  • שימוש במילון אלקטרוני חזותי/מדבר, שימוש במילון באפליקציה.
 • מתמטיקה:
  • שאלונים מותאמים לתלמידים עם לקות בראייה.
  • שאלון בית ספרי לתלמיד עם עיוורון (הנכתב על-ידי בית הספר), לתלמידים שקיבלו אישור מהמפקחת הארצית לתלמידים עם לקויות חושים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

מי זכאי?

 • תלמידים עיוורים ולקויי ראייה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד (בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות החינוך המיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל).
  • תלמידים המשולבים בכיתות רגילות.
  • נבחני משנה - בוגרי בית הספר, אשר במסגרת לימודיהם בבית הספר עמדו בהצלחה בבחינת בגרות אחת לפחות - זכאים לקבל את ההתאמות בדרכי ההיבחנות עד לגיל 25.
  • נבחנים אקסטרניים (תלמידים שבמסגרת לימודיהם בבית הספר התיכון עמדו בהצלחה בבחינת בגרות אחת לפחות ועברו למערכת הבחינות האקסטרנית).

תהליך מימוש הזכות

 • המורה התומכת תאסוף מידע רלוונטי על תפקודי הראייה של התלמיד.
 • בית הספר שבו לומד התלמיד ידווח מדי שנה למורה התומכת על המקצועות והשאלונים בהם עתיד התלמיד להיבחן במהלך שנת הלימודים.
 • הצוות הבין מקצועי בבית הספר, הכולל את המורה התומכת, יקבע את ההתאמות הנדרשות לתלמיד, ויעבירן לאישור המפקחת על לקויות חושים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
 • טופס אישור ההתאמות החתום יישלח לבית הספר בצירוף העתק לתלמיד, והוא יצורף למחברת הנבחן בכל בחינה.
 • נבחן משנה:
  • על הנבחן לפנות, באמצעות בית הספר שבו למד, אל אגף הבחינות לצורך הזמנת השאלונים.
  • לקבלת ההתאמות יש לפנות למומחית תלמידים עם עיוורון או לקות ראיה במתי"א המתמחה.
  • ההתאמות ינוסחו בהסתמך על ההמלצות הקודמות, שאושרו בעבר על-ידי האגף לחינוך מיוחד. אם האישור לא נמצא בבית הספר - יש לפנות למתי"א לקבל המלצה מעודכנת.
 • נבחן אקסטרני:
  • על הנבחן לפנות לבית הספר שבו למד, כדי לקבל את טופס ההתאמות בדרכי היבחנות שאושר על-ידי משרד החינוך. אם הטופס לא נמצא בבית הספר - יש לפנות למתי"א המתמחה עם אישור רפואי, למילוי טופס חדש עבור התאמות מומלצות.
  • יש להציג את הטופס לשלוחה המטפלת בנבחנים אקסטרניים הסמוכה למקום המגורים, בעת פתיחת תיק הנבחן.
  • ההמלצה תקפה עד גיל 25. מעל גיל 25 נדרשת המלצה מעודכנת מטעם המתי"א.
  • לכל מועד יש צורך בטופס התאמות עדכני.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים