הקדמה:

תלמידים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
בנוסף להתאמות הכלליות, כל תלמיד זכאי להתאמות אישיות שייקבעו לו בהתאם לחומרת מצב הראייה ולרמת התפקוד
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים עיוורים ולקויי ראייה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות .

התאמות הניתנות בכלל השאלונים והמקצועות

 • תוספת של עד 50% לזמן הבחינה. במקרים מסויימים אפשרית תוספת זמן של מעל 50%.
 • הגדלת טופס השאלון לגודל פונט מתאים לרמת הראייה של התלמיד.
 • מבחן בקובץ דיגיטלי (לתלמידים הנבחנים באמצעות ערכה טכנולוגית). עבור תלמידים עם עיוורון יבוצעו הנגשות שאינן פוגעות במהות המבחן (הסרת טבלאות, הדפסת השאלון במדפסת ברייל).
 • שעתוק. תלמיד עם עיוורון זכאי לענות על השאלון באמצעות כתיבה בברייל. התלמיד יקריא את תשובותיו לבוחן נייטרלי או לאיש צוות שאינו מלמד את המקצוע.
 • הקראת השאלון על-ידי בוחן נייטרלי או איש צוות שמכיר את ההתאמות הנדרשות לתלמיד ואינו מלמד את המקצוע.
 • הכתבה לבוחן נייטרלי.
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • מורה מלווה: איש צוות המכיר את ההתאמות הלימודיות הנדרשות לתלמיד, שאינו מורה המלמד את התלמיד בכיתה. תפקידיו של המורה המלווה, בין היתר, לתמלל עבור התלמיד מידע כתוב המועבר לכלל הנבחנים, לסייע לתלמיד לחפש בספרי עזר, להעניק לתלמיד תיווך מילולי להבהרה או להסבר של טקסטים חזותיים (תמונות, גרפים, וכד').
 • מבחן בעל-פה (התאמה שתינתן לעתים רחוקות, בהתאם להשפעת הלקות על תפקוד התלמיד בבחינות).
 • התאמות נוספות הניתנות על-פי מקצועות הלימוד הספציפיים:
 • תלמיד עיוור או לקוי ראיה זכאי, בנוסף, להתאמות אישיות שייקבעו לו על-ידי הפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראייה.
 • טכנולוגיה מסייעת ותאורה מותאמת. יש לאשר לתלמיד להשתמש בכל אמצעי העזר המאפשרים לו להתמודד עם המבחן באופן עצמאי.

התאמות הניתנות לפי מקצועות

 • אנגלית:
  • מבחן בעל-פה, על-ידי בוחן אנושי או בחינה ממוחשבת (לבחירת התלמיד).
  • שימוש במילון אלקטרוני חזותי/מדבר, שימוש במילון באפליקציה.
 • מתמטיקה:
  • שאלונים מותאמים לתלמידים עם לקות בראייה.
  • שאלון בית ספרי לתלמיד עם עיוורון (הנכתב על-ידי בית הספר), לתלמידים שקיבלו אישור מהמפקחת הארצית לתלמידים עם לקויות חושים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המורה התומכת תאסוף מידע רלוונטי על תפקודי הראייה של התלמיד.
 • בית הספר שבו לומד התלמיד ידווח מדי שנה למורה התומכת על המקצועות והשאלונים בהם עתיד התלמיד להיבחן במהלך שנת הלימודים.
 • הצוות הבין מקצועי בבית הספר, הכולל את המורה התומכת, יקבע את ההתאמות הנדרשות לתלמיד, ויעבירן לאישור המפקחת על לקויות חושים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
 • טופס אישור ההתאמות החתום יישלח לבית הספר בצירוף העתק לתלמיד, והוא יצורף למחברת הנבחן בכל בחינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים