נשים שהתחילו לקבל קצבת מזונות מביטוח לאומי לפני 2003 עשויות לקבל הנחה של עד 70% בארנונה
גברים שעונים על תנאי הזכאות גם עשויים לקבל את ההנחה
למי שלא עונים על תנאי הזכאות מומלץ לבדוק אפשרות להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


נשים שמקבלות קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי והתחילו לקבל את הקצבה לפני 2003 עשויות לקבל הנחה בארנונה בשיעור של עד 70%.

 • גברים שעונים על תנאי הזכאות גם עשויים לקבל את ההנחה.
 • ההנחה תינתן בהתאם להחלטת הרשות המקומית.

מי זכאי?

טיפ
למי שלא עונים על תנאי הזכאות מומלץ לבדוק אם הם זכאים להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שמתגוררים בה ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • לבקשה מצרפים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת מזונות. אפשר להזמין את האישור במוקד *6050 או באמצעות האתר.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים