הנחה בארנונה למקבלי קצבת שאירים בגיל פרישה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי קצבת שאירים בגיל הפרישה עשויים לקבל הנחה בתשלום הארנונה עבור 100 מ"ר מדירתם
גובה ההנחה נקבע על פי החלטת כל רשות מקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים

מקבלי קצבת שאירים שהגיעו לגיל הפרישה עשויים לקבל הנחות בתשלומי הארנונה עבור 100 מ"ר מדירתם, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • מקבלי קצבת שאירים בגיל הפרישה, עשויים להיות זכאים להנחה של עד 25% במסי ארנונה. הרשות המקומית רשאית להתייחס למצבו החומרי של מקבל הקצבה ולקבוע מבחנים לזכאות, כגון מבחני הכנסה.
 • מי שהכנסותיו אינן גבוהות מהשכר הממוצע במשק, עשוי לקבל הנחה של עד 30%.
 • מי שמקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת השאירים, עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של 100%.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • במקרים שיידרשו, יש להמציא לרשות המקומית אישור על ההכנסות.
 • אין צורך לפנות לביטוח הלאומי, האישורים לגבי קבלת הקצבה מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לרשויות המקומיות.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביו מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים