עולים עשויים להיות זכאים לתשלום מופחת של מס רכישה בקניית ‏דירת ‏מגורים או בית ‏עסק (או קרקע שמיועדת להקמתם)
רוכשי הנכס יכולים להיעזר בסימולטור לחישוב מס הרכישה באתר רשות המסים

עולים זכאים ‏‏להנחה ‏בתשלום מס ‏רכישה ‏עבור נכס שרכשו בארץ בתקופה שבין שנה ‏לפני ‏עלייתם ‏ל-‏7 שנים אחרי ‏עלייתם.

 • ההקלה ניתנת עבור רכישת כל אחד מאלה:
  • דירת מגורים (או בית) שהעולה יתגורר בה.
  • דירה (או בית) שמתאימה למגורים ולעסק והעולה יתגורר ויעבוד בה.
  • מבנה לעסק, כולל משק חקלאי, שהעולה או קרוב משפחתו יעבוד בו (קרוב: בן/בת זוג, הורה, ילד/ה, בן/בת זוג של ילד/ה או אח/ות של העולה).
  • קרקע פנויה שתשמש לבניית בית למגורים/לעסק כפי שצוינו, בשטח שלא עולה על 1,000 מ"ר או על השטח המינימלי שמותר לבנות על הקרקע בהתאם לחוק התכנון והבנייה - לפי השטח הגדול מביניהם.
 • שיעור מס הרכישה לעולים החל מ-16.01.2024 ועד 15.01.2025:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,988,090 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,988,090 ₪.
 • שיעור מס הרכישה לעולים החל מ-16.01.2023 ועד 15.01.2024:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,928,220 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,928,220 ₪.
 • שיעור מס הרכישה לעולים החל מ-16.01.2022 ועד 15.01.2023:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,902,945 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,902,945 ₪.
 • שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מ-16.01.2021 ועד 15.01.2022:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,842,155 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,842,155 ₪.
 • שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ שחושבו לעולים החל מ-16.01.2020 ועד 15.01.2021:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,838,615 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,838,615 ₪.
טיפ
 • ההנחה ניתנת גם אם לא מדובר בדירת מגורים יחידה של העולה, אך אם מדובר בדירת מגורים יחידה, ייתכנו שיעורי מס נמוכים יותר.
 • למידע נוסף ראו חישוב מס רכישה.

מי זכאי?

 • עולים חדשים, בתקופה ‏שמתחילה ‏בשנה ‏שלפני ‏עלייתם‏ לארץ‏ ומסתיימת ‏7 שנים אחרי העלייה‏.
 • אם הרכישה נעשתה במשותף על-ידי בני זוג שאחד מהם עולה, ההנחה תינתן כאילו העולה בלבד רכש את הנכס.
 • אם הרכישה נעשתה במשותף על-ידי שני יחידים שאחד מהם עולה והם נישאו בתוך 12 חדשים מיום הרכישה, יוחזר מס הרכישה ששילם בן הזוג של העולה, שהוא מעבר לסכום מס הרכישה שהעולה היה משלם כרוכש יחידי.
שימו לב
בספירת 7 השנים אחרי העלייה לארץ לא תילקח בחשבון תקופה של שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי-אזרחי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל הטבה זו פעם אחת בלבד לגבי דירת מגורים (או בית מגורים) ופעם אחת לגבי עסק.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
 • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
 • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים