הקדמה:

עולים עשויים להיות זכאים לתשלום מופחת של מס רכישה בקניית ‏דירת ‏מגורים ‏ו/או ‏בית ‏עסק (או קרקע המיועדת להקמתם)
לחישוב גובה המס ברכישת נכס, ניתן להיעזר בסימולטור מס רכישה באתר רשות המסים

עולים זכאים ‏‏להנחה ‏בתשלום מס ‏רכישה ‏עבור נכס שרכשו בארץ בתקופה שבין שנה ‏לפני ‏עלייתם ‏ל-‏7 שנים אחרי ‏עלייתם.

 • ההקלה ניתנת עבור רכישת כל אחד מאלה:
  • דירת מגורים, או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד, כדי שתשמש למגורי העולה או למגוריו ולעסקו.
  • בית עסק, לרבות משק חקלאי, כדי שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו (קרוב: בן זוג, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות).
  • קרקע פנויה שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל, ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי המותר בבניה על פי תוכנית החלה על אותה קרקע מכוח חוק התכנון והבניה, או על 1000 מ"ר, לפי השטח הגדול מביניהם.
 • שיעור מס הרכישה לעולים החל מ-16.01.2023 ועד 15.01.2024:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,928,220 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,928,220 ₪.
 • שיעור מס הרכישה לעולים החל מ-16.01.2022 ועד 15.01.2023:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,902,945 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,902,945 ₪.
 • שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מ-16.01.2021 ועד 15.01.2022:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,842,155 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,842,155 ₪.
 • שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ שחושבו לעולים החל מ-16.01.2020 ועד 15.01.2021:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,838,615 ₪.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,838,615 ₪.
טיפ
 • ההנחה ניתנת גם אם לא מדובר בדירת מגורים יחידה של הרוכש, אך אם מדובר בדירת מגורים יחידה, ייתכנו שיעורי מס נמוכים יותר.
 • רצוי להתייעץ עם מומחה בתחום לצורך בחירת המסלול המשתלם ביותר. לפרטים נוספים, ראו חישוב מס רכישה.

מי זכאי?

 • עולה חדש, בתקופה ‏המתחילה ‏בשנה ‏שלפני ‏עלייתו‏ לארץ‏ ומסתיימת ‏7 שנים לאחר ‏עלייתו‏.
 • אם הרכישה נעשתה במשותף על-ידי בני זוג שאחד מהם עולה, ההנחה תינתן כאילו העולה בלבד רכש את הנכס.
 • אם הרכישה נעשתה במשותף על-ידי שני יחידים שאחד מהם עולה והם נישאו בתוך 12 חדשים מיום הרכישה, יוחזר מס הרכישה ששילם בן זוגו של העולה, שהוא מעבר לסכום מס הרכישה שהיה משלם העולה כרוכש יחידי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל הטבה זו פעם אחת בלבד לגבי דירת מגורים ופעם אחת לגבי עסק.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • מי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן יכולים לבדוק אם קיימת יתרה לזכותם על תשלום מס שבח/מס רכישה עודף שביצעו.
 • הבדיקה נעשית באמצעות יישום של רשות המסים.
 • אם קיימת יתרת זכות ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים