הקדמה:

עולים עשויים להיות זכאים לתשלום מופחת של מס רכישה בקניית ‏דירת ‏מגורים ‏ו/או ‏בית ‏עסק (או קרקע המיועדת להקמתם)
לחישוב גובה המס ברכישת נכס, ניתן להיעזר בסימולטור מס רכישה באתר רשות המסים

עולים זכאים ‏‏להנחה ‏בתשלום מס ‏רכישה ‏עבור נכס שרכשו בארץ בתקופה שבין שנה ‏לפני ‏עלייתם ‏ל-‏7 שנים לאחר ‏עלייתם.

 • ההקלה ניתנת עבור רכישת כל אחד מאלה:
  • דירת מגורים, או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד, על מנת שתשמש למגורי העולה או למגוריו ולעסקו.
  • בית עסק, לרבות משק חקלאי, על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו (קרוב: בן זוג, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות).
  • קרקע פנויה שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל, ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי המותר בבניה על פי תכנית החלה על אותה קרקע מכוח חוק התכנון והבניה, או על 1000 מ"ר, לפי השטח הגדול מביניהם.
 • שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מה-16.01.2020 ועד ל-15.01.2021:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,838,615 ש"ח.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,838,615 ש"ח.
 • שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ שחושבו לעולים החל מה-16.01.2019 ועד ל-15.01.2020:
  • 0.5% על חלק השווי של הנכס שעד 1,788,285 ש"ח.
  • 5% על חלק השווי של הנכס שמעל 1,788,285 ש"ח.
טיפ
במקרה שמדובר בדירת המגורים היחידה של הרוכש, ייתכנו שיעורי מס נמוכים יותר. לפרטים נוספים, ראו חישוב מס רכישה.

מי זכאי?

 • עולה חדש, בתקופה ‏המתחילה ‏בשנה ‏שלפני ‏עלייתו‏ לארץ‏ ומסתיימת ‏7 שנים לאחר ‏עלייתו‏.
 • אם הרכישה נעשתה במשותף על-ידי בני זוג שאחד מהם עולה, ההנחה תינתן כאילו העולה בלבד רכש את הנכס.
 • אם הרכישה נעשתה במשותף על-ידי שני יחידים שאחד מהם עולה והם נישאו בתוך 12 חדשים מיום הרכישה, יוחזר מס הרכישה ששילם בן זוגו של העולה, שהוא מעבר לסכום מס הרכישה שהיה משלם העולה כרוכש יחידי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל הטבה זו פעם אחת בלבד לגבי דירת מגורים ופעם אחת לגבי עסק.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
 • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים