הקדמה:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהחלו לקבל את הגמלה לפני אוגוסט 2003, זכאים להנחה של 33% בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית (אוטובוסים, רכבת ישראל, רכבת קלה ומטרונית)
אזרחים ותיקים זכאים להנחה בשיעור של 50% בתחבורה הציבורית החל מגיל פרישה
לאיתור זכויות נוספות מטעם גופים שונים למקבלי הבטחת הכנסה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי גמלת הבטחת הכנסה זכאים, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, להנחה בשיעור של 33% בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית (אוטובוסים, רכבת ישראל, רכבת קלה ומטרונית).

מי זכאי?

 • מקבל גמלת הבטחת הכנסה העונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא היה זכאי לגמלה לפני יום 01.08.2003
  2. לא חלה לגביו הפסקה של 6 חודשים רצופים בקבלת גמלה

תהליך מימוש הזכות

 • המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש את רשימת הזכאים למשרד התחבורה.
 • אחת לשנתיים מונפקות במשרד התחבורה תעודות הזכאות ונשלחות בדואר לכלל הזכאים.
 • במקרה של אובדן תעודת הזכאות להנחה, ניתן להתקשר לבירורים:
  • 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר *5678 או 03-5657243
  • בימים א' - ה' בין השעות 7:00 - 20:00 וביום ו' בין השעות 7:00 - 13:00.
 • לצורך הנפקה של תעודה חדשה או חידוש תעודה שפג תוקפה ניתן לפנות לטלמסר: 03-5657183 או לשלוח בקשה בכתב לפקס: 03-5657281 או לכתובת:
  • אגף תחבורה ציבורית - מדור זכאים. המלאכה 8 ת"ד 57109 תל אביב, 6721508.
  • בציון: תעודת זהות, שם פרטי + שם משפחה וכתובת למשלוח התעודה.

הנחה באוטובוסים

 • לאחר קבלת התעודה, ניתן לרכוש כרטיסיות הנחה לזכאים אצל כל מפעילי קווי שירות באוטובוסים או בקופות המפעילים.

הנחה ברכבת ישראל, ברכבת הקלה ובמטרונית

הנפקת כרטיס "רב קו" אישי

 • יש להנפיק כרטיס "רב-קו" ולעדכן בו את הזכאות להנחה.
 • ניתן להנפיק כרטיס "רב-קו" באחת משתי דרכים:
 • ההנחה תינתן בזמן הטענת הערך הצבור בכרטיס הרב-קו, בהתאם לפרופיל הזכאות האישי המעודכן בכרטיס.
 • בהנפקה ראשונה הכרטיס ניתן חינם.
טיפ
מי שנוסעים באמצעות כרטיס רב קו במטרופולינים הגדולים (גוש דן, חיפה וירושלים) זכאים לעבור במשך 90 דקות בין הקווים השונים של כל מפעילי התחבורה הציבורית, במחיר נסיעה בודדת.


גורמי ממשל