הורה שילדו שולב במשפחת אומנה עשוי להיות זכאי להנחה בדמי ההשתתפות שהוא נדרש לשלם עבור הוצאות החזקת הילד
הזכאות להנחה נבחנת וניתנת בכל שנה מחדש, כחלק מחישוב דמי ההשתתפות
במקרים חריגים ומיוחדים, ניתן להגיש בקשה לוועדה שמוסמכת לאשר הנחות מיוחדות נוספות

הורה עשוי להיות זכאי להנחה בדמי ההשתתפות החודשיים שהוא נדרש לשלם עבור הוצאות החזקת ילדו ששולב במשפחת אומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית מוכרת ומפוקחת אחרת).

 • במקרים חריגים ומיוחדים, ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים מחוזית שמוסמכת לאשר הנחות מיוחדות נוספות.

מי זכאי?

 • הורה עצמאי (הורה יחיד)- זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי ההשתתפות החודשיים עבור כל ילד ששולב באומנה.
 • הורה (או הורים) ששניים או יותר מילדיו שולבו באומנה - זכאי להנחה בשיעור 25% מדמי ההשתתפות החודשיים עבור כל אחד מהם.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להנחה נבחנת וניתנת בכל שנה מחדש באופן אוטומטי כחלק מחישוב דמי ההשתתפות, בהתאם לנתונים שמעודכנים במערכות המחשוב של שירותי הרווחה.

מקרים חריגים ומיוחדים

 • ועדת חריגים מחוזית, רשאית לאשר הנחות מיוחדות, בין היתר, במקרים הבאים:
  • ההורה לא יכול לעמוד בתשלום דמי ההשתתפות שנקבעו עקב הוצאות חריגות מיוחדות (כגון טיפול רפואי יקר ומיוחד באחד מבני המשפחה).
  • ההורה לא מקדיש את הכנסותיו לצורכי בני משפחתו, אלא לצרכיו האישיים (כגון: סמים, אלכוהול, הימורים או שהוא חי מחוץ למסגרת המשפחתית המקובלת).
  • ילד או בן נוער שהוא יתום מאב ומאם גם יחד או שהוא מועמד לאימוץ ומטופל על ידי השירות למען הילד.
  • ההורה מאושפז באופן קבוע בבית חולים פסיכיאטרי או שהוא נמצא במעצר לתקופה ממושכת או במסגרת טיפולית יומית.
  • ההורה מסרב לשלם את דמי ההשתתפות, מזניח את הילד באופן קבוע ולא מוכן לשאת בהוצאותיו (לאחר ניסיונות מוכחים של המחלקה לשירותים חברתיים לגבות את התשלום).
 • הפנייה לועדת החריגים נעשית על-ידי הגשת טופס בקשה, שאותו יכול להגיש רק מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, לבקשת ההורה או גורם אחר.
 • יש להגיש את הבקשה עד ל-31 באוקטובר בכל שנה (הוועדה פועלת בין ה-15 ביולי ל-30 בנובמבר).

חשוב לדעת

 • הזכאות להנחה ניתנת גם עבור ילדים ששוהים במסגרות מוכרות ומפוקחות אחרות שמחייבות השתתפות ההורה כגון: מעון יום, משפחתון, מועדונית, פעוטון, מעונות, בית ספר לילדים עם מוגבלות או מעון לילדים עם מוגבלות שכלית.
 • בכל מקרה, סכום דמי ההשתתפות של ההורה לאחר ההנחה או לאחר הנחת ועדת החריגים, לא יפחת מהסכום המינימלי (דרגה 1) בטבלת השתתפות ההורים.
 • הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי להנחה זו בנוסף לזכאותו כחלק מחישוב דמי ההשתתפות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים