הקדמה:

ישנם מקרים בהם הורה ביולוגי זכאי להנחה בדמי ההשתתפות אותם הוא נדרש לשלם עבור הוצאות החזקת הילד באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית מוכרת ומפוקחת אחרת)
הזכאות להנחה נבחנת וניתנת בכל שנה מחדש, כחלק מחישוב דמי ההשתתפות
במקרים חריגים ומיוחדים, ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים מחוזית המוסמכת לאשר הנחות מיוחדות (בנוסף לכל זכאות אחרת להנחה)

ישנם מקרים, בהם הורה ביולוגי זכאי להנחה בדמי ההשתתפות החודשיים אותם הוא נדרש לשלם עבור הוצאות החזקת הילד באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית מוכרת ומפוקחת אחרת).

 • בנוסף ובמקרים חריגים ומיוחדים, ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים מחוזית, המוסמכת לאשר הנחות מיוחדות.

מי זכאי?

 • הורה עצמאי (הורה יחיד)- זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי ההשתתפות החודשיים עבור כל ילד השוהה באומנה.
 • הורה ביולוגי (או הורים) ששניים או יותר מילדיו שוהים באומנה- זכאי להנחה בשיעור 25% מדמי ההשתתפות החודשיים עבור כל ילד השוהה באומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להנחה נבחנת וניתנת בכל שנה מחדש באופן אוטומטי, כחלק מחישוב דמי ההשתתפות, בהתאם לנתונים המעודכנים במערכות המחשוב של שירותי הרווחה.

מקרים חריגים ומיוחדים

 • ועדת חריגים מחוזית, רשאית לאשר הנחות מיוחדות, בין היתר, במקרים הבאים:
  • ההורה הביולוגי לא יכול לעמוד בתשלום דמי ההשתתפות שנקבעו משום שישנן הוצאות חריגות מיוחדות (כגון טיפול רפואי יקר ומיוחד באחד מבני המשפחה).
  • ההורה הביולוגי לא מקדיש את הכנסותיו לצורכי בני משפחתו, אלא לצרכיו האישיים (כגון נרקומן, אלכוהוליסט, מהמר או הורה שחי מחוץ למסגרת המשפחתית המקובלת).
  • ילד או בן נוער שהוא יתום מאב ומאם גם יחד או שהוא מועמד לאימוץ ומטופל על ידי השירות למען הילד.
  • ההורה הביולוגי מאושפז דרך קבע בבית חולים לחולי נפש או שנמצא במעצר לתקופה ממושכת או נמצא במסגרת טיפולית יומית.
  • ההורה הביולוגי מסרב לשלם את דמי ההשתתפות, מזניח את הילד באופן קבוע ואינו מוכן לשאת בהוצאותיו (לאחר ניסיונות מוכחים של המחלקה לשירותים חברתיים לגבות את התשלום).
 • הפנייה לועדת החריגים נעשית על-ידי הגשת טופס בקשה, אותו יכול להגיש רק מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, לבקשת הורה ביולוגי או גורם אחר.
 • על הבקשה להיות מוגשת עד ל-31 באוקטובר בכל שנה (הוועדה פועלת בין התאריכים 15 ביולי ל-30 בנובמבר).

חשוב לדעת

 • הזכאות להנחה ניתנת גם עבור ילדים השוהים במסגרות מוכרות ומפוקחות אחרות המחייבות השתתפות ההורה הביולוגי כגון: מעון יום, משפחתון, מועדונית, פעוטון, מעונות, בית ספר לילדים עם מוגבלות או מעון לילדים עם מוגבלות שכלית).
 • בכל מקרה, סכום דמי ההשתתפות של ההורה הביולוגי לאחר ההנחה או לאחר הנחת ועדת החריגים, לא יפחת מהסכום המינימלי (דרגה 1) בטבלת השתתפות ההורים.
 • הורה עצמאי (הורה יחיד) זכאי להנחה זו בנוסף לזכאותו כחלק מחישוב דמי ההשתתפות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים