הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות על הוצאת דרכון וחידושו
ההנחה לא ניתנת על תעודות שנגנבו, אבדו או הושחתו


אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל, זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק הדרכונים.

 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור הוצאה וחידוש המסמכים הבאים:
  • דרכון
  • תעודת מסע ישראלית (תמי"ל)
  • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי (תמבד"ל)


מי זכאי?

 • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות.
 • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

 • למידע מפורט על הליך הוצאת הדרכון ראו הוצאת דרכון ביומטרי.
 • ההנחות מחושבות על בסיס הנתונים שמועברים מצה"ל למשרד הפנים.
 • בזמן תשלום האגרה, הזכאות ממומשת אוטומטית ואין צורך להציג את התעודה.
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 1111.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים