הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות על הוצאה וחידוש דרכונים
ההנחה אינה ניתנת על תעודות שנגנבו, אבדו או הושחתו


אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל, זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק הדרכונים.

 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור הוצאה וחידוש המסמכים הבאים:
  • דרכון
  • תעודת מסע ישראלית (תמי"ל)
  • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי (תמבד"ל)
 • לרשימת האגרות וההנחות, ראו באתר אכ"א.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הזכאי לתעודת משרת מילואים פעיל - ביצע לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תקפה ל-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת 20 ימי שמ"פ).

תהליך מימוש הזכות

 • למידע מפורט על הליך הוצאת דרכון החל מ-01.06.2017, ראו הוצאת דרכון ביומטרי.
 • ההנחות מחושבות על בסיס הנתונים המועברים מצה"ל למשרד הפנים.
 • בזמן תשלום האגרה, הזכאות ממומשת אוטומטית ואין צורך להציג את התעודה.
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 1111.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים