הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק האזרחות


 • חיילי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק האזרחות.
 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור המסמכים הבאים:
  • תעודה שמעידה על אזרחות ישראלית
  • אישור על תעודה המעידה על אי הקניית אזרחות ישראלית
  • אישור על מסירת הצהרה על אי רצון להיות אזרח ישראלי (למעט אישור ראשון)
  • בקשה להתאזרחות

מי זכאי?

 • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
  • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות.
 • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).


תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים