הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק האזרחות


 • חיילי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק האזרחות.
 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור המסמכים הבאים:
  • תעודה המעידה על אזרחות ישראלית
  • אישור על תעודה המעידה על אי הקניית אזרחות ישראלית
  • אישור על מסירת הצהרה על אי רצון להיות אזרח ישראלי (למעט אישור ראשון)
  • בקשה להתאזרחות
 • לרשימת האגרות וההנחות, ראו באתר אכ"א.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הזכאי לתעודת משרת מילואים פעיל - ביצע לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תקפה ל-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת 20 ימי שמ"פ).

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים