הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות עם ליווי לגן או לבית הספר עבור ילדים עם צרכים מיוחדים
ההסעות והליווי הם במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
למידע רשמי ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים של משרד החינוך


ילדים עם מוגבלות שזכאים להסעה לגן או לבית הספר עשויים להיות זכאים גם למלווה בהסעה.

מי זכאי?

תפקידי המלווה בהסעה

 • המלווה צריך להיות נוכח לכל אורך מסלול ההסעה.
 • למלווה תהיה רשימה מסודרת עם שמות התלמידים המוסעים בהסעה, ופרטי הקשר של המסגרת החינוכית.
 • על המלווה לוודא שהתלמיד מגיע להסעה עם כל הציוד הרפואי שנחוץ לו.
 • המלווה יוודא שכל הנוסעים יהיו חגורים כראוי במהלך הנסיעה.
 • המלווה יוריד תלמיד מההסעה למסגרת החינוכית רק אם איש צוות מהמסגרת נמצא במקום כדי לקבל את התלמיד.
 • כאשר ההסעה היא לגן ילדים, על המלווה להביא את התלמיד אל תוך כיתת גן הילדים עם הציוד הנדרש, לאיש צוות שאחראי לקבל את הילד.
 • כאשר ההסעה מגיעה ליעדה לאחר הלימודים, העל המלווה להביא את התלמיד לאדם שאחראי עליו. אם האחראי לא נמצא במקום, הילד לא יורד מההסעה, ועל המלווה ליצור קשר עם האחראי או עם הממונה ברשות המקומית.
 • בסיום ההסעה על המלווה לבדוק את רכב ההסעה ולוודא שלא נותרו בו ילדים או ציוד של אחד הנוסעים.
 • אם במהלך ההסעה התרחש אירוע חריג שקשור לשלומו של אחד התלמידים, יש לדווח על כך לאחראי על הילד סמוך ככל האפשר למקרה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות והליווי, ניתן לפנות לגורמים הבאים, על-פי סדר הופעתם:
  1. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו)
  2. מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי
  3. פניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
 • אם התעוררו חילוקי דעות בין ההורים לרשות המקומית לגבי הזכאות לליווי ניתן לפנות לוועדת החריגים שתחליט בעניין.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים