הקדמה:

הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות וליווי עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי בו הם לומדים
ההסעות והליווי הם במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


ילדים עם מוגבלות זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה.

מי זכאי?

תפקידי המלווה בהסעה

 • המלווה צריך להיות נוכח לכל אורך מסלול ההסעה.
 • למלווה תהיה רשימה מסודרת עם שמות התלמידים המוסעים בהסעה, כתובתם, מספרי הטלפון של ההורים ושל המסגרת החינוכית ונקודות האיסוף וההורדה.
 • המלווה יסייע לתלמידים לעלות ולרדת מהרכב בנקודות האיסוף שהוחלט עליהן מראש.
 • המלווה צריך לשבת בפתח הרכב.
 • המלווה יקפיד על כניסה מסודרת לרכב, ויוודא שכל הנוסעים עלו.
 • המלווה יקפיד על כך שכל הנוסעים יהיו חגורים כראוי במהלך הנסיעה, ולא יוציאו ראש וידיים מהחלונות.
 • המלווה אחראי לכך שהתלמידים ירדו מההסעה בנקודת ההורדה שסוכמה מראש, ושלא יצטרכו לחצות כביש.
 • בתחילת ההסעה ובסיומה המלווה צריך לבדוק שלא נשארו תלמידים ברכב או במסגרת החינוכית.
 • המלווה צריך לדווח למנהל המסגרת החינוכית על כל תופעה חריגה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות והליווי, ניתן לפנות לגורמים הבאים, על-פי סדר הופעתם:
  1. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו).
  2. מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי (ראו רשימה בתחתית הדף באתר אלו"ט).
  3. מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך:
 • במקרה שהתעוררו חילוקי דעות בין ההורים לבין הרשות המקומית לגבי הזכאות לליווי, ניתן לפנות לוועדת החריגים שתכריע במחלוקת.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.


פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים