עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים להחזר הוצאות נסיעה מביתם למקום עבודתם בדומה לשאר העובדים במשק
חברות ניקיון ותחזוקה חייבות לדאוג להסעת העובדים במקרים שבהם אין תחבורה ציבורית פעילה
נסיעות שהעובד מבצע מאתר לאתר במהלך העבודה נחשבות לשעות עבודה ויש לשלם עבורן הוצאות נסיעה וגם שכר
גובה ההחזר הוא עד 22.60 ₪ ליום (החל מ-01.02.2016) (26.40 ₪ לפני כן) או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם (מלבד בשבתות וחגים, שבהם אין תחבורה ציבורית)


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמשו (או עשויים היו להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתם, בדומה לשאר העובדים במשק. למידע על גובה ההחזר ותנאי המינימום הנדרשים ראו החזר הוצאות נסיעה.

 • צו הרחבה בענף הניקיון קובע שורה נוספת של הוראות המתייחסות להחזר הוצאות הנסיעה:
  • אם המעסיק מסיע את העובד מהבית למקום העבודה ובחזרה (על חשבון המעסיק), הוא אינו צריך לשלם לעובד הוצאות נסיעה. אולם אם המעסיק מסיע את העובד למקום פיזור המרוחק מביתו, עליו לשלם לעובד הוצאות נסיעה ממקום הפיזור לביתו.
  • המעסיק מחויב לדאוג להסעות עבור העובד בכל מקרה שהעובד מתבקש להגיע לעבודה באתר שאין אליו תחבורה ציבורית, או להגיע לעבודה בימים/שעות בהם התחבורה הציבורית אינה פועלת. המעסיק ישא במלוא ההוצאות בעבור הסעות אלו, ואסור לו לחייב את העובד בגין הוצאות תחבורה.
  • אם עובד מתבקש לנסוע מאתר אחד לאתר אחר במהלך העבודה, זמן הנסיעה יחשב כזמן עבודה, והמעסיק יישא בהוצאות הנסיעה, וכן ישלם לעובד שכר עבור זמן הנסיעה.

מי זכאי?

 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה הזקוקים לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתם, ואינו מוסעים על-ידי המעסיק או מישהו מטעמו.
 • על-פי פסיקת בית הדין לעבודה:
  • עובד המתגורר במרחק של 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו ייחשב כמי שזקוק לתחבורה, ולכן יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
  • אין צורך לבדוק אם קיימת תחבורה ציבורית בפועל ממקום מגוריו של העובד למקום עבודתו, או אם בפועל נסע העובד לעבודה ברכבו, באוטובוס, באופניים או לעתים צעד רגלית. כל שנדרש לבדוק הוא אם העובד זקוק לתחבורה על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק בין מקום המגורים לעבודה.
  • עובד המתגורר במרחק הקצר מ-500 מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, נחשב ברוב המקרים כמי שאינו זקוק לתחבורה, אולם גם במקרים כאלה עשוי העובד להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם יוכיח כי הוא זקוק לתחבורה, למשל בשל היותו מוגבל בניידות.
  • עובד המתגורר במקום העבודה בחלק מתקופת עבודתו (למשל: שומר באתר בנייה, עובד מלון המתגורר במלון עצמו וכיו"ב) וחוזר מדי פעם לביתו, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה רק בימים שבהם נסע בפועל לביתו או מביתו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק בהתאם למקום מגוריו של העובד. למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה (פסקת "תהליך מימוש הזכות").
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים