מעסיק של עובדים פלסטינים מחויב להסיע את העובדים למקום העבודה ממחסום הכניסה לישראל, ובתום יום העבודה להסיעם חזרה למחסום
עובדים הזקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום, זכאים להחזר הוצאות עבור הנסיעה מהמעסיק


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

מעסיק של עובדים פלסטינים מחויב להסיע את העובדים על חשבונו ממחסומי הכניסה לארץ למקום העבודה וחזרה, ולשלם החזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעה מביתו של העובד ועד למחסום.

מי זכאי?

 • כל עובד פלסטיני זכאי להסעה על חשבון המעסיק ממחסום הכניסה לישראל עד למקום העבודה וחזרה.
 • כל עובד פלסטיני הזקוק לתחבורה כדי להגיע מביתו למחסום הכניסה לישראל זכאי גם להחזר הוצאות נסיעה.

החזר הוצאות נסיעה

 • ההחזר המשולם עבור הוצאות נסיעה הוא עד ל-22.60 ליום או לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" (אם יש), לפי הזול מביניהם.
 • יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד בעלות היומית של הנסיעה מביתו למחסום (עד לתקרת ההחזר ליום).
 • אם ישנו כרטיס חופשי -חודשי, המעסיק רשאי לתת החזר הוצאות נסיעה כולל עבור כל הנסיעות באותו חודש על-ידי תשלום גלובלי בשווי של עלות כרטיס חופשי-חודשי.
 • למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.
 • למידע על גובה ההחזר המשולם לעובדים פלסטינים שמועסקים בענף הבנייה ראו החזר הוצאות נסיעה לעובדי בניין ושיפוצים.
טיפ
הסכום שנקבע הוא סכום ההחזר המקסימלי שהמעסיק מחויב לשלם עבור הוצאות הנסיעה ליום עבודה, גם אם העובד הוציא בפועל סכום גבוה יותר על הנסיעות באותו יום.

הליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
 • אין צורך להגיש קבלות או חשבוניות כדי לקבל החזרי נסיעות.
 • במקרה של הפרת הזכות ואי מתן החזר נסיעות על-ידי המעסיק, ניתן להגיש נגדו תביעה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה.
 • תקופת ההתיישנות של תביעה שעניינה החזר הוצאות נסיעה היא 7 שנים, וניתן לתבוע החזר הוצאות נסיעה באופן רטרואקטיבי עבור 7 שנים שקדמו למועד התביעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים