הקדמה:

עובדי בניין ( לא כולל מנופאים) ועובדי שיפוצים אשר המעסיק אינו מעמיד לרשותם הסעה והם זקוקים לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתם, זכאים להחזר הוצאות נסיעה
גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", לפי הזול מביניהם ועד למקסימום של 22.60 ₪ ליום
אם המרחק בין ביתו של העובד למקום העבודה הוא מעל 40 ק"מ, זכאי העובד להחזר הוצאות נסיעה עד למקסימום של 33.9 ₪ ליום או להחזר הוצאות בפועל, בהתאם לסיכום עם המעסיק
עובד שיפוצים בלבד, אשר המרחק בין ביתו או מקום איסופו ע"י המעסיק למקום העבודה הוא מעל 50 ק"מ, זכאי בנוסף לתשלום עבור זמן הנסיעה שמעבר ל-50 ק"מ


עובדי בניין (לא כולל מנופאים) ועובדי שיפוצים אשר המעסיק אינו מעמיד לרשותם הסעה והם זקוקים לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתם, זכאים להחזר הוצאות נסיעה.

 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה לכל הנסיעות הנדרשות, או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" ,לפי הזול מביניהם ועד למקסימום של 22.60 ₪ ליום.
 • עובד שנדרש להגיע למקום עבודה המרוחק למעלה מ–40 ק"מ ממקום מגוריו, מבלי שהמעסיק יעמיד לרשותו הסעה, זכאי להחזר הוצאות נסיעה עד למקסימום של 33.9 ₪ ליום או לפי הוצאות בפועל כנגד קבלות, בהתאם לסיכום עם המעסיק.
 • עובד שיפוצים בלבד, אשר המרחק בין ביתו או מקום איסופו ע"י המעסיק למקום העבודה הוא מעל 50 ק"מ, זכאי בנוסף לתשלום שכר עבור זמן הנסיעה החל מהק"מ ה-51 ועד למקום העבודה. למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובד שיפוצים עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.
 • למידע אודות החזר הוצאות נסיעה לעובדי בניין שהנם מפעילי עגורן צריח (מנופאים) ראו:החזר הוצאות נסיעה למפעילי עגורן צריח (מנופאים) בענף הבנייה.

מי זכאי?

 • עובדי בניין (לא כולל מנופאים) ועובדי שיפוצים אשר המעסיק אינו מעמיד לרשותם הסעה, והוא זקוק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום העבודה.
 • על-פי פסיקת בית הדין לעבודה (ראו סעיף פסקי דין):
  • עובד המתגורר במרחק של 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו ייחשב כמי שזקוק לתחבורה, ולכן יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
  • אין צורך לבדוק אם קיימת תחבורה ציבורית בפועל ממקום מגוריו של העובד למקום עבודתו, או אם בפועל נסע העובד לעבודה ברכבו, באוטובוס, באופניים או לעתים צעד רגלית. כל שנדרש לבדוק הוא אם העובד זקוק לתחבורה על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק בין מקום המגורים לעבודה.
  • עובד המתגורר במרחק הקצר מ-500 מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, נחשב ברוב המקרים כמי שאינו זקוק לתחבורה, אולם גם במקרים כאלה עשוי העובד להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם יוכיח כי הוא זקוק לתחבורה, למשל בשל היותו מוגבל בניידות.
  • עובד המתגורר במקום העבודה בחלק מתקופת עבודתו וחוזר מדי פעם לביתו, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה רק בימים שבהם נסע בפועל לביתו או מביתו.
  • העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה גם אם לא השתמש בפועל בתחבורה הציבורית.

חישוב ההחזר הכולל בחודש עבודה

 • יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד בעלות היומית של הנסיעה מביתו למקום העבודה, ועד לסכום ההחזר ליום. ימים בהם העובד לא הגיע פיזית לעבודה (מחלה, חופשה, עבודה מהבית), אינם באים בחשבון.
 • המעסיק רשאי לתת החזר הוצאות נסיעה כולל עבור כל הנסיעות באותו חודש על-ידי תשלום גלובלי בשווי של עלות כרטיס חופשי-חודשי.
 • עם זאת, כאשר העובד נדרש להגיע לעבודה או לחזור ממנה לביתו בימים ובשעות שבהן אין תחבורה ציבורית (למשל, בשבתות וחגים), על המעסיק לשלם לו החזר הוצאות נסיעה עבור אותו יום לפי עלות הנסיעות בפועל, ועד לתקרה היומית (22.60 ₪).
שימו לב
על-פי בית הדין הארצי לעבודה, תשלום לפי תעריף חופשי-חודשי, שהוא כרטיס נסיעה מוזל בתחבורה הציבורית בימי חול, מעצם טיבו אינו "מכסה" הוצאות נסיעה בשבת ובחג. לכן אם המעסיק משלם לעובד החזר הוצאות לפי "חופשי חודשי", העובד יהיה זכאי לקבל בנוסף גם החזר יומי של מקסימום 22.60 ₪ על נסיעות בימים שבהם אין תחבורה ציבורית.
 • לפרטים לגבי מחיר הנסיעה בפועל, ניתן לפנות לחברות התחבורה הציבורית.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק בהתאם למקום מגוריו של העובד.
 • אין צורך להגיש קבלות או חשבוניות כדי לקבל החזרי נסיעות, אלא אם במקרה שבו המרחק בין ביתו של העובד למקום העבודה הוא מעל 40 ק"מ , הסכימו הצדדים שהחזר הוצאות הנסיעה יהיה לפי הוצאות בפועל כנגד קבלות.
 • במקרה של הפרת הזכות ואי מתן החזר על-ידי המעסיק:
 • תקופת ההתיישנות של תביעה שעניינה החזר הוצאות נסיעה היא 7 שנים, וניתן לתבוע החזר הוצאות נסיעה באופן רטרואקטיבי עבור 7 שנים שקדמו למועד התביעה.

העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין בענף הבנייה, זכאים לאותם תנאי עבודה כמו כל עובד בניין.
 • על המעסיק לאסוף את עובדיו הפלסטינים ממחסום הכניסה לישראל, ולהסיעם על חשבונו מהמחסום למקום העבודה, ובתום יום העבודה להסיעם חזרה למחסום .
 • כאשר העובדים זקוקים לתחבורה כדי להגיע מביתם למחסום, על המעסיק לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה כמפורט למעלה, גם אם הוצאות הנסיעה חלו בשטחי הרשות הפלסטינית.
  • בסע"ש 3238-05-18 פסק בית הדין האזורי לעבודה שעובד פלסטיני המועסק בישראל בענף הבנייה זכאי להחזר הוצאות נסיעה כדין מביתו הנמצא בשטחי הרשות הפלסטינית לנקודת המפגש עם המעסיק במחסום ובחזרה, בתנאי שהעובד הוכיח את הוצאות נסיעתו בפועל.
 • למידע נוסף ראו הסעת עובדים פלסטינים והחזר הוצאות נסיעה.
 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו :תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

פסקי דין

ארגוני סיוע


שם כתובת טלפון
אתר ההסתדרות 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
אתר הסתדרות הנוער העובד והלומד קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
אתר הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
אתר הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
אתר טבקה רח' הרצל 30, בית ראשון סנטר, ראשון לציון 7528809 072-2424622
אתר נעמת 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
אתר עתים שלמה (מומו) הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
אתר קו לעובד ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שבילי אופק - מומחים למען הקהילה כנפי נשרים 68, ירושלים 054-8044210
אתר שדולת הנשים בישראל סעדיה גאון 26, תל אביב, 52512 03-6123990
אתר תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
זרוע העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה


חקיקה ונהלים

תודות