אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
הפטר מותנה הוא צו הפטר הקובע תנאים מסוימים שצריכים להתקיים לצורך הפטרו של החייב
על פי רוב, התנאים הם תשלומים נוספים שעל החייב לשלם לאחר קבלת צו ההפטר
אם החייב לא ממלא אחר התנאים שנקבעו, בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר בכל זמן

הפטר מותנה הינו צו הפטר שנותן בית המשפט, הקובע כי עם התקיימותם של התנאים הקבועים בו, יופטר החייב באופן סופי מחובותיו.

  • התנאי הנפוץ ביותר הוא עמידה בתשלומים שעל החייב לשלם.
  • תקופת התשלומים תהיה עד ארבע שנים מיום מתן צו ההפטר.
    • בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר אם יש שיקולים מיוחדים.
    • על בית המשפט לציין בהחלטתו את השיקולים המיוחדים לקביעת תשלומים לתקופה ארוכה מארבע שנים ממתן צו ההפטר.
  • אם החייב לא ממלא אחר התנאים שנקבעו, בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר בכל זמן.
  • בית המשפט יכול להשתמש בסמכותו לביטול צו ההפטר ביוזמתו, או לאחר בקשה מטעם הכונס הרשמי, הנאמן או נושה.
  • כל עוד לא התקיימו התנאים שבהפטר המותנה, החייב עודנו מצוי בהליך פשיטת הרגל.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים