חיילים בשירות סדיר (חובה וקבע) רשאים להצביע בקלפיות צבאיות
למידע נוסף ראו באתר צה"ל


חיילים בשירות סדיר (חובה וקבע) רשאים להצביע בקלפיות צבאיות.

 • מועד הצבעת חיילים בשירות סדיר יכול להקבע ליום הבחירות עצמו או ליום אחר במהלך 3 הימים שלפני יום הבחירות.
שימו לב
מועד הבחירות בקלפי לחיילים עשוי להיקבע גם למועד מוקדם יותר, עד 7 ימים לפני יום הבחירות, בכפוף להסכמה של ועדת הבחירות המרכזית.

מועדי ההצבעה בבחירות לכנסת ה-25

 • ככלל, הקלפיות בצה"ל ייפתחו ביום שלישי ה-01.11.2022 בשעה 08:00 בבוקר, ויפעלו עד השעה 22:00.
 • עם זאת, בחלק מיחידות צה"ל ייתכן שייפתחו קלפיות החל מיום שלישי, ה-25.10.2022.
 • הודעה על מיקום הקלפי המיועדת לחיילי היחידה ושעות פעילותה תפורסם על גבי לוחות מודעות ובאמצעות רשת המנהלן ביחידה.
 • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על הבוחר להציג בפני ועדת הקלפי את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודה צבאית אישית בתוקף (תעודת חוגר/קצין).
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מחוייב להצביע בקלפי מסויימת.
 • חל איסור על נוכחות אנשים בקלפי הצבאית בשעות ההצבעה למעט חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, חברי ועדת הקלפי, נציג הרמטכ"ל, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, נציג שר הפנים וחיילים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.
 • ועדות הקלפי לחיילים יתמנו בידי הרמטכ"ל או מי שהוא הסמיך לכך.
 • ועדת הקלפי תורכב משני חיילים בשירות חובה שדרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון (החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים