שוטר רשאי להצביע בקלפי בה הוא רשום בהודעה לבוחר או בכל קלפי אחרת (בהצגת תעודת שוטר או בהצגת אישור הצבעה מיוחד)
בכל אחת מדרכי ההצבעה, אין משמעות להופעתו או לאי הופעתו של השוטר במדים
הזכאות חלה על שוטרי משטרת ישראל ועובדי שירות הביטחון הכללי (שב"כ)


שוטר רשאי להצביע ביום הבחירות באחת מ-3 דרכים:

 • בקלפי בה הוא רשום בפנקס הבוחרים לפי מקום מגוריו.
 • בכל קלפי בארץ (בה אינה רשום בפנקס הבוחרים), בהצגת תעודת שוטר בתוקף.
 • בכל קלפי בארץ (בה אינה רשום בפנקס הבוחרים), בהצגת "אישור הצבעה מיוחד מוועדת הבחירות" (כשאין ברשותו תעודת שוטר).

מי זכאי?

הצבעה בקלפי בה השוטר רשום בפנקס הבוחרים לפי מקום מגוריו

 • על השוטר להגיע לקלפי בה הוא רשום בהודעה לבוחר ולהציג למזכירות הקלפי את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
  • תעודת שוטר בתוקף.
 • לאחר זיהוי וסימון שם השוטר ברשימת הבוחרים, תימסר מעטפת הצבעה חתומה, איתה יש להיכנס לתא ההצבעה (מאחורי הפרגוד), לבחור פתק הצבעה אחד, שעליו מודפסות האותיות המייצגות את המפלגה שבה מעוניין לבחור, ולהכניסו למעטפה.
שימו לב
אם במעטפה יהיו 2 או 3 פתקים של אותה רשימה, ההצבעה לא תיפסל (יובא בחשבון רק פתק אחד), אבל אם יהיו במעטפה יותר מ-3 פתקים או אם יהיו פתקים של יותר מרשימה אחת, ההצבעה תיפסל.
 • יש לצאת מתא ההצבעה עם מעטפת ההצבעה ולהטיל אותה לתיבת הקלפי. המעטפה יכולה להיות מודבקת או לא סגורה, ובלבד שמתוך המעטפה לא ייראה פתק ההצבעה.

הצבעה בכל קלפי בארץ בהצגת תעודת שוטר

 • שוטר רשאי להצביע בכל קלפי לאחר שהציג תעודת שוטר בתוקף למזכירות הקלפי שבה מעוניין להצביע.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • השוטר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטיו (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

הצבעה בכל קלפי בארץ באמצעות אישור הצבעה מיוחד מוועדת הבחירות

 • שוטר שאין ברשותו תעודת שוטר ומעוניין להצביע בקלפי אחרת מזו שבה הוא רשום בפנקס הבוחרים, חייב להציג למזכירות הקלפי "אישור הצבעה מיוחד מוועדת הבחירות".
 • בנוסף, על השוטר יהיה להציג את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • השוטר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטיו (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • בכל אחת מדרכי ההצבעה, אין משמעות להופעתו או לאי הופעתו של השוטר במדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים