אסיר רשאי לבקש להקדים את מועד חופשתו גם אם טרם עבר פרק הזמן המינמלי הנדרש מאז חופשתו הקודמת או מאז תחילת מאסרו אם יש טעמים מיוחדים לכך
ניתן להתנות את אישור החופשה בכך שאורך החופשה לא יעלה על מספר שעות מסוים (שייקבע בהתאם למטרה שבגללה ביקש האסיר את הקדמת החופשה)
חופשה שהוקדמה תבוא על חשבון החופשה המקורית שאליה אמור היה לצאת האסיר


אסיר רשאי לבקש להקדים את מועד חופשתו, גם אם טרם עבר פרק הזמן המינימלי הנדרש (מאז חופשתו הקודמת או מאז תחילת ריצוי מאסרו) ובקשתו תאושר אם יש טעמים מוצדקים לכך.

  • במקרה כזה תבוא החופשה המוקדמת על חשבון החופשה המקורית.

מי זכאי?

  • אסיר המעוניין לצאת לחופשה לפני שחלף פרק הזמן המינימלי הנדרש מאז חופשתו הקודמת.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה ליציאה לחופשה ולנמק את הטעמים להקדמתה.
  • למידע על הליך הבקשה ראו חופשה לאסיר.

חשוב לדעת

  • מפקד המחוז או קצין אסירים מחוזי יכול לקבוע כתנאי לאישור הקדמת החופשה כי משך החופשה המוקדמת יוגבל בזמן ולא יעלה על מספר שעות מסוים (בהתייחס למטרה ולסיבה שבגללה ביקש האסיר את הקדמת החופשה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.