אסיר חסר אמצעים שיוצא לחופשה או לטיפול רפואי עשוי להיות זכאי למימון הוצאות נסיעה מבית הסוהר ובחזרה
גם אסיר חסר אמצעים שמשתחרר ממאסר עשוי להיות זכאי למימון הוצאות הנסיעה לביתו
המימון נעשה באמצעות מתן שוברי נסיעה בתחבורה ציבורית


שירות בתי הסוהר מסייע לאסירים חסרי אמצעים במימון דמי נסיעה בתחבורה ציבורית בעת חופשה, יציאה לטיפול רפואי ושחרור ממאסר.

  • המימון נעשה באמצעות מתן שוברי נסיעה בתחבורה הציבורית לביתו או למקום בו עליו לשהות בזמן החופשה ובחזרה.

מי זכאי?

  • אסיר חסר אמצעים - אסיר שסכום הכספים בפיקדונו לא מאפשר נסיעה בתחבורה ציבורית אל יעד נסיעתו ובחזרה.

תהליך מימוש הזכות

  • על האסיר לפנות מראש, לפני היציאה מבית הסוהר לעו״ס או למנהל האגף ולבקש שוברי נסיעה. הבקשה תועבר לקצין האסירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.