הקדמה:

הקפאת עוברים היא שמירה של ביציות מופרות כתוצאה מהפריה חוץ גופית בטמפרטורה נמוכה לצורך היריון עתידי
בהוראת משרד הבריאות, ניתן לשמור עוברים בהקפאה למשך 5 שנים ללא תשלום
ניתן להאריך את משך ההקפאה לחמש שנים נוספות בתשלום


 • בתהליך הפריה חוץ גופית (IVF), מתקבלים לעיתים קרובות מספר גדול של ביציות מופרות (עוברים).
 • מאחר והיריון מרובה עוברים כרוך בסיכונים, אם בסיום מחזור הפריה חוץ גופית, נותרים עוברים עודפים, נוהגים להחזיר לרחם כ-2 עוברים, ואת השאר להקפיא.
 • תהליך הקפאת העוברים יבוצע, רק כאשר נוצרו עוברים באיכות טובה, בנוסף לאלו שהוחזרו לאישה.
 • העוברים המוקפאים נשמרים בטמפ' של 196- מעלות צלזיוס בתוך מבחנות או קשיות.

מי זכאי?

 • כל מי שזכאי לטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF)
 • הזכאות במסגרת סל הבריאות, כוללת את שלב ב' של ההפריה החוץ גופית, שהוא הכנסת עוברים שלא הוחדרו לרחם, לתהליך של הקפאה ושמירה.

תהליך מימוש הזכות

 • מטופלים (גבר ואישה שהם בני זוג, גם מכרים המעוניינים להביא ילד לעולם) המגיעים ליחידת ההפריה החוץ גופית, צריכים לחתום על טופס, לפיו ידוע להם, שבסוף הטיפולים, עשויים להיוותר ביציות מופרות שלא ייעשה בהן שימוש.
 • על בני הזוג, להחליט מה ייעשה בביציות מופרות אלו, במועד חתימת הטופס או לאחר סיום הטיפול.
 • קיימות שלוש חלופות אפשריות לשימוש בעוברים הנותרים:
  1. הקפאה ל-5 שנים ראשונות ללא תשלום;
  2. הפשרת העוברים, כלומר השמדתם;
  3. תרומה למחקר.
 • אם בחרו המטופלים בהקפאת העוברים, הרי בתום התקופה (5 שנים) תיעשה פניה נוספת לבני הזוג לבחור באחת מהחלופות הבאות:
  1. הקפאה לתקופה של 5 שנים נוספות - הקפאה זו היא בתשלום;
  2. הפשר העוברים, כלומר השמדתם;
  3. תרומה למחקר.
 • אם בתום 5 שנים לאחר שבוצעה פנייה אל בני הזוג, לא תתקבל מהם הוראה אחרת, העוברים יופשרו ויושמדו.
 • לרשימת יחידות ההפריה ומספרי הטלפונים שלהן לצורך מתן הוראות לחצו כאן.

השימוש בעוברים המוקפאים

 • השימוש בעוברים המוקפאים ייעשה בנסיבות ולמטרות המפורטות להלן:
 1. בטיפולים נוספים, אם יהיו;
 2. לצורך פונדקאות;
 3. כשיש צורך בשמירת עוברים לצורך החזרתם במועד מאוחר יותר, בשל מצב רפואי של האישה, המונע החזרת ביציות מופרות טריות.
 • מספר העוברים המומלץ להחזרה בטפולי הפריה חוץ גופית על פי הנחיות משרד הבריאות הם:
  • בשלושה טיפולים ראשונים - עד 2 עוברים בכל טיפול.
  • בנסיבות הבאות, ניתן לשקול החזרה של מספר עוברים גדול מ-2:
   1. לאחר 3 טיפולי הפריה חוץ גופית בהם הוחזרו 2 עוברים ללא היריון;
   2. כאשר גיל האישה מעל 35 שנים, אחרי 2 החזרות של עוברים ללא היריון;
   3. כאשר גיל האישה מעל 41 כבר מהחזרת העוברים הראשונה.
  • בכל מקרה לא יעלה מספר העוברים המוחזרים לרחם, מעל 4 עוברים.

חשוב לדעת

 • על בני הזוג למסור כתובת מדויקת ופרטי התקשרות נוספים, וחלה עליהם חובת עידכון.
 • כאשר לא ניתנו הוראות מהמטופלים לגבי העוברים, על היחידה להפריה חוץ גופית לפרסם הודעה לתקשורת ולשלוח מכתב למטופלים.
 • היחידה להפריה חוץ גופית מוסמכת להפשיר את העוברים רק עם מתן אישור של משרד הבריאות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.