הקדמה:

סטודנטים שנעדרו מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית 21 ימים לפחות בסמסטר בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה זכאים להשלים את החסר, להשתתף בהם במועד מאוחר יותר או לפטור מהשתתפות בהם
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


 • סטודנטים אשר נעדרו מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית 21 ימים לפחות בסמסטר בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה זכאים לאחד מאלה (לפי שיקול דעת המוסד הלימודי):
  • להשלים את החסר.
  • לפטור מהשתתפות בקורס.
  • להשתתפות בקורס במועד מאוחר יותר.

מי זכאי?

 • סטודנטים שעומדים בשני התנאים הבאים:
 1. נעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית בתקופה הסמוכה לאחר קבלת ילד וההפיכה להורים במשפחת אומנה.
 2. לומדים באחד מהמוסדות הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור מתאים לגבי יום קבלת הילד והפיכתם להורים במשפחת אומנה.

חשוב לדעת

 • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות