הקדמה:

התייחסויות חוזרות המכוונות לאדם מסוים ומתמקדות במיניותו, לאחר שאותו אדם הראה כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות אלה, מהוות הטרדה מינית
בנסיבות מסויימות האדם המוטרד לא נדרש להראות חוסר עניין על-מנת שההתייחסויות החוזרות ייחשבו כהטרדה מינית
התייחסויות בעלות אופי מיני יכולות להיחשב כהטרדה מינית של אדם מסוים, אף אם ההתייחסות לא כוונה דווקא אליו באופן ספציפי

בהתאם לסעיף 3(א)(4) לחוק הטרדה מינית, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם מסוים ומתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות אלה, מהוות הטרדה מינית.

 • ההתייחסות יכולות להיות בכתב, בעל פה, בתמונות או קולות, לרבות באמצעות מחשב, וכן בהתנהגות.
 • אופיה המיני של ההתייחסות נגזר לא רק מהמילים הכלולות בה אלא גם מנסיבות העניין (היחסים בין הצדדים, פערי הכוחות, פערי גיל, כמות ההצעות, פגיעתן של ההצעות בכבוד האדם של המוטרד או בשיוויון ושמרונותו של המגזר שאליו משתייכים הצדדים).
 • בדיחות בעלות אופי מיני הן התייחסות אסורה לפי סעיף זה בחוק וכך גם הצגת חומר פורנוגרפי מודפס או על גבי מחשב.
 • התייחסות למיניות של אדם יכולה להיחשב הטרדה מינית בעבודה גם אם ההתייחסות המינית לא מופנית באופן ספציפי אל העובד/ת המוטרד/ת. די בכך שההתייחסות מפנה את תשומת ליבו של אדם אחר ביחס למיניות של המוטרד/ת או שההתייחסות מסיבה את תשומת לבו של המוטרד להערות מיניות או לתמונות פורנוגרפיות היוצרות אווירה סביבתית עוינת.
 • יש לשים לב כי ההתייחסויות צריכות להיות חוזרות. התייחסויות הנאמרות מספר פעמים במסגרת זמן קצרה של מספר דקות נחשבות אף הן כהצעות חוזרות.
 • בנסיבות מסויימות האדם המוטרד לא נדרש להראות חוסר עניין, על-מנת שההתייחסויות החוזרות ייחשבו כהטרדה מינית. למידע נוסף, ראו הטרדה מינית כאשר המוטרד לא הראה חוסר עניין.

דוגמאות מהפסיקה

 • מפקד שהתקשר לחיילת במשמרת לילה שאל אותה מה היא לובשת, האם היא במיטה, מה יחסיה עם חברה, האם היא לובשת פיג'מה סקסית.
 • עולה חדשה שחבר לעבודה "תיקן" את העברית שלה תוך שימת מילים גסות בפיה.
 • קצין משטרה שסיפר בדיחות גסות לבנות שירות ושיתף אותן בהרגליו המיניים.
 • שאלות על הרגלים מיניים.
 • שיתוף בסיפורים על מעשיים מיניים.
 • אישה שננשכה על-ידי כלב והגיעה למיון, ושני טכנאי רנטגן שעמדו מאחורי וילון התייחסו בשיחתם כלפיה בביטויים מיניים בוטים.
 • גלישה לאתרים פורנוגרפיים בנוכחות עובדות כפופות.
 • שליחת דוא"ל בעל תוכן פורנוגרפי לעמיתה לעבודה שהודיעה כי היא אינה מעוניינת בכך.
 • מחוות גוף ועוויתות פנים בעלות קונוטציות מיניות מובהקות, כמו ליקוק שפתיים.
 • סיפורים של ממונה בעבודה על יחסי מין שקיים.
 • בדיחות גסות.
 • הצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים