התייחסויות חוזרות המכוונות לאדם מסוים ומתמקדות במיניותו, לאחר שאותו אדם הראה כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות אלה, מהוות הטרדה מינית
בנסיבות מסויימות האדם המוטרד לא נדרש להראות חוסר עניין כדי שההתייחסויות החוזרות ייחשבו כהטרדה מינית
התייחסויות בעלות אופי מיני יכולות להיחשב כהטרדה מינית של אדם מסוים, אף אם ההתייחסות לא כוונה דווקא אליו באופן ספציפי

בהתאם לסעיף 3(א)(4) לחוק הטרדה מינית, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם מסוים ומתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות אלה, מהוות הטרדה מינית.

 • התייחסויות- בהתאם לפסיקה "התייחסויות" מצויות במישור המילולי (בכתב, בע"פ,בתמונות או בקולות) אך עשויות לכלול אף מעשים פיזיים לרבות חיבוק, תפיסת ידיים, כריכת יד מסביב לצוואר, ניסיון לנשיקה ועוד.
 • חוזרות - יש לשים לב כי ההתייחסויות צריכות להיות חוזרות.אין חובה כי יתרחשו מספר אירועים שונים לצורך הוכחת "חזרתיות" ודי במספר התייחסויות או הצעות אשר הופיעו באירוע אחד. בעניין זה נקבע כי התייחסויות הנאמרות מספר פעמים במסגרת זמן קצרה של מספר דקות נחשבות אף הן כהצעות חוזרות.
 • המתמקדות במניותו של אדם- אופיה המיני של ההתייחסות נגזר לא רק מהמילים הכלולות בה אלא גם מנסיבות העניין (היחסים בין הצדדים, פערי הכוחות, פערי גיל, כמות ההצעות, פגיעתן של ההצעות בכבוד האדם של המוטרד או בשיוויון ושמרונותו של המגזר שאליו משתייכים הצדדים).
  • בדיחות בעלות אופי מיני הן התייחסות אסורה לפי סעיף זה בחוק וכך גם הצגת חומר פורנוגרפי מודפס או על גבי מחשב.
  • התייחסות למיניות של אדם יכולה להיחשב הטרדה מינית בעבודה גם אם ההתייחסות המינית לא מופנית באופן ספציפי אל העובד/ת המוטרד/ת. די בכך שההתייחסות מפנה את תשומת ליבו של אדם אחר ביחס למיניות של המוטרד/ת או שההתייחסות מסיבה את תשומת לבו של המוטרד להערות מיניות או לתמונות פורנוגרפיות היוצרות אווירה סביבתית עוינת.
 • הראה שאינו מעוניין - במילים או בהתנהגות חד-משמעית. לרבות עזיבת החדר בפתאומיות, הפניית הגב, התחמקות ברורה, אמירה המבקשת להפסיק או אמירה מתחמקת שמהן ניכר חוסר העניין של המוטרד.
  • יחסי מרות - הצעות חוזרות בעלות אופי מיני שהופנו כלפי עובד/ת במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות בין הצדדים ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא הראו למטריד שהם אינם מעוניינים בהם. לעיון בנסיבות נוספות בהם הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן ראו הטרדה מינית כאשר המוטרד לא הראה חוסר עניין.
  • יחסי השפעה - בית הדין הארצי לעבודה הכיר ב"יחסי השפעה " במקום העבודה המצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה) ומשקפים פערי מעמד או פערים מקצועיים בין המטריד למוטרד. כשמתקיימים "יחסי השפעה" במקום העבודה, רף ההוכחה הנדרש מהמוטרד להוכיח כי לא היה מעוניין בהצעות או בהתייחסויות המיניות שהופנו כלפיו, הנו נמוך יותר מרף ההוכחה הנדרש בין חברים בעבודה במעמד זהה. למידע נוסף לחצו כאן.

דוגמאות מהפסיקה

 • מפקד שהתקשר לחיילת במשמרת לילה שאל אותה מה היא לובשת, האם היא במיטה, מה יחסיה עם חברה, האם היא לובשת פיג'מה סקסית.
 • עולה חדשה שחבר לעבודה "תיקן" את העברית שלה תוך שימת מילים גסות בפיה.
 • קצין משטרה שסיפר בדיחות גסות לבנות שירות ושיתף אותן בהרגליו המיניים.
 • שאלות על הרגלים מיניים.
 • שיתוף בסיפורים על מעשיים מיניים.
 • אישה שננשכה על-ידי כלב והגיעה למיון, ושני טכנאי רנטגן שעמדו מאחורי וילון התייחסו בשיחתם כלפיה בביטויים מיניים בוטים.
 • גלישה לאתרים פורנוגרפיים בנוכחות עובדות כפופות.
 • שליחת דוא"ל בעל תוכן פורנוגרפי לעמיתה לעבודה שהודיעה כי היא אינה מעוניינת בכך.
 • מחוות גוף ועוויתות פנים בעלות קונוטציות מיניות מובהקות, כמו ליקוק שפתיים.
 • סיפורים של ממונה בעבודה על יחסי מין שקיים.
 • בדיחות גסות.
 • הצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים