הקדמה:

קטין חשוד זכאי להתייעץ עם עורך דין ביחידות בטרם ייחקר
קטין חשוד שיש כוונה לעצור אותו ואין לו עורך דין, זכאי להתייעץ עם סניגור מהסניגוריה הציבורית, גם אם הוא עדיין לא נעצר
על החוקר להודיע לקטין החשוד על זכותו להתייעצות עם עורך דין
בנוסף, הקטין זכאי להתייעץ עם הורהו או עם קרוב אחר ולדרוש כי הם יהיו נוכחים בחקירתועל פי סעיף 9ט לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), קטין החשוד בביצוע עבירה רשאי להתייעץ עם עורך דין ביחידות, בטרם ייחקר.

מי זכאי?

  • קטין מעל גיל 12 ומתחת לגיל 18, החשוד בביצוע עבירה, שהוזמן או נלקח לחקירה במשטרה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • על חוקר הנוער לנקוט את הפעולות הבאות לפני תחילת החקירה:
    • להודיע לקטין על זכותו להתייעץ עם עורך דין ביחידות ועל זכאותו לייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית.
    • להודיע לסניגורו של קטין חשוד כי הוא עצור. אם אין לקטין סניגור, על חוקר הנוער להודיע כאמור לסניגוריה הציבורית, כדי שתבחן את זכאותו לייצוג.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים