הקדמה:

קטין שחשוד בביצוע עבירה זכאי להתייעץ עם עורך דין ביחידות, לפני שייחקר
קטין חשוד שיש כוונה לעצור אותו ואין לו עורך דין, זכאי להתייעץ עם סניגור מהסניגוריה הציבורית, גם אם הוא עדיין לא נעצר
על החוקר להודיע לקטין החשוד על זכותו להתייעצות עם עורך דין
הקטין זכאי גם להתייעץ לפני החקירה עם ההורה או עם קרוב אחר ולדרוש שהם יהיו נוכחים בחקירה


קטין שחשוד בביצוע עבירה זכאי להתייעץ עם עורך דין ביחידות, לפני החקירה.

  • בזמן ההתייעצות עם עורך הדין, הקטין זכאי לפרטיות ולא ניתן להשתמש נגדו בדברים שהוא אומר לעורך הדין.
  • קטין חשוד שיש כוונה לעצור אותו ואין לו עורך דין, זכאי להתייעץ עם סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית, גם אם הוא עדיין לא נעצר.
  • הזכאות לסניגור ציבורי מוענקת ללא תשלום וללא קשר למצב הכלכלי של הקטין או של ההורים שלו. למידע נוסף ראו כאן.

מי זכאי?

  • קטין מעל גיל 12 ומתחת לגיל 18 שחשוד בביצוע עבירה ושהוזמן או נלקח לחקירה במשטרה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • על חוקר הנוער לנקוט את הפעולות הבאות לפני תחילת החקירה:
    • להודיע לקטין על זכותו להתייעץ עם עורך דין ביחידות ועל זכאותו לייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית.
    • להודיע לסניגור של הקטין החשוד שהוא עצור. אם אין לקטין סניגור, על החוקר להודיע על כך לסניגוריה הציבורית, כדי שתבחן את זכאותו לייצוג.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים