לקטין חשוד יש זכאות לנוכחות של הורהו או קרוב אחר בחקירתו במשטרה ולהתייעצות עימם לפני תחילת החקירה
על המשטרה חלה חובה לזמן את המלווה (ההורה או הקרוב) לחקירה ולא להתחיל את החקירה לפני הגעתם
במקרים מסוימים ניתן להתחיל את החקירה של הקטין החשוד ללא נוכחות הורה או קרוב אחר
קטין חשוד זכאי להתייעץ עם עורך דין ביחידות לפני חקירתו


לקטין הנחקר במשטרה בחשד לביצוע עבירה יש זכות להתייעץ ביחידות עם הוריו או עם קרוב משפחה אחר עוד בטרם החקירה, וכן זכאות לנוכחות הורה או קרוב אחר (קרוב משפחה או מבוגר אחר) בחקירתו.

 • על המשטרה חלה חובה ליידע את הוריו של הקטין החשוד על חקירתו. לפרטים נוספים ראו מסירת הודעה על חקירה או מעצר של קטין חשוד.
 • יש לזמן את ההורה או הקרוב לחקירה, ואין להתחיל את החקירה לפני הגעתם.
 • במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, ניתן לחקור את הקטין החשוד ללא נוכחות הוריו או קרוב אחר בחקירתו.
 • ההורה או הקרוב אינם רשאים להתערב במהלך החקירה או לעזוב את החדר ללא רשות החוקר.

מי זכאי?

 • קטינים בני 12- 18 שנים, שהם חשודים בביצוע עבירה ואשר זומנו לחקירה.

תהליך מימוש הזכות

 • על קצין המשטרה האחראי על החקירה ליידע את הקטין על זכותו לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה.
 • על המשטרה לזמן את הורה הקטין או קרוב אחר כדי שיהיה נוכח בחקירת הקטין.
 • לפני תחילת החקירה בפועל על קצין המשטרה האחראי על החקירה ליידע את המלווה לגבי התנאים שבהם הוא רשאי לעזוב את החדר.

מקרים שבהם ניתן לחקור את הקטין החשוד ללא נוכחות הורה או קרוב משפחה

 • במקרים הבאים ניתן לחקור את הקטין החשוד ללא נוכחות הוריו:
  • הקטין הביע את התנגדותו לנוכחותם ומסר נימוק סביר.
  • הקטין עצור.
  • קצין המשטרה האחראי על החקירה סבור שנוכחות המלווה עלולה לגרום לאחד מאלה:
   • פגיעה בחקירה או בחקירת חשודים נוספים.
   • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר.
   • שיבוש הליכי החקירה.
   • פגיעה בביטחון המדינה.
   • סיכול של מניעת עבירות אחרות.
   • מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או חשודים אחרים.
   • פגיעה בפרטיות של קטין אחר.

מקרים שבהם ניתן להתחיל בחקירת קטין חשוד, מבלי להמתין עד בואו של המלווה

 • במקרים הבאים ניתן להתחיל בחקירתו של הקטין, מבלי לעכב את תחילת החקירה עד בואו של המלווה:
  • אם ההורה או הקרוב האחר לא הגיע לחקירה תוך זמן סביר.
  • אם ההמתנה להגעתו של ההורה או הקרוב האחר עלולה להביא לאחד מאלה:
   • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.
   • שיבוש החקירה.
   • סיכול של מניעת עבירות נוספות.
   • מניעת גילוי ראיה נוספת הקשורה לעבירה שהקטין חשוד בביצועה.
   • מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים.
 • אם ההורה או הקרוב האחר הגיעו לתחנת המשטרה במהלך החקירה, יש לתת לקטין הזדמנות להתייעץ עמם ולאפשר להם להיות נוכחים בחקירה.

התנהגות המלווה בחקירה

 • במהלך הנוכחות בחקירה, אסור להורה או הקרוב האחר של הקטין להתערב במהלך החקירה או לצאת מחדר החקירה, אלא אם כן התיר לו החוקר לעשות כן.
 • החוקר רשאי להרחיק את ההורה או הקרוב האחר של הקטין מהחקירה, אם הם מפריעים לחקירה על אף שהוזהרו לא לעשות כן, או אם הם מאיימים על הקטין במהלך החקירה.
 • קצין המשטרה האחראי על החקירה רשאי להתחיל את החקירה ללא נוכחות המלווה במקרה שהמלווה מאחר באופן לא סביר.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
עמותת יחד מחושך לאור אתר 054-4789690
תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים אתר ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות