הקדמה:

לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה והצו ניתן, אפשר להגיש בקשה לביטולו
את הבקשה לביטול הצו יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק), במסירה ידנית או במשלוח בדואר
אם הוגשה בקשה לקבלת צו ירושה אך טרם ניתן הצו, יש להגיש התנגדות למתן צו ירושה כדי לבטלו
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 513 ₪ (נכון לשנת 2022)


כל יורש שמופיע בצו ירושה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו, רשאי להגיש בקשה לביטולו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק) או במסירה ידנית במשרדי הרשם או במשלוח בדואר (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה לביטול הצו כרוכה בתשלום אגרה בסך 513 ₪ (נכון לשנת 2022).
שימו לב
הערת עריכה
בעקבות אי-תאימות בתוכן בין הדפים בגוב לתקנות (ביטול ותיקון צו ירושה וצו קיום) נשלח מייל לבנצי לקראת סוף ספטמבר, אשר העביר אותו לרשמת לענייני ירושה בתל אביב להתייחסות. טרם התקבלה תשובה. אז הוחלט בינתיים שהמידע שיהיה כתוב בערכים הרלוונטים אצלנו יהיה תואם למידע שרשום בגוב ולאחר המענה של המשרד יעודכן המידע (המידע כתוב אך הוסתר). לגבי סכומי האגרה (237 או 505 או 972 (מפנים בגוב לסימון "התנגדות", למרות שיש תשלום ייעודי לביטול-505)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:13, 13 באוקטובר 2020 (IDT)
הערת עריכה
בדף המקוון של התשלומים, יש שני סוגי תשלומים של תיקון/ביטול צו: 1. 237 ₪- יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים להתנגד לבקשה לצו ירושה/לצו קיום צוואה שהוגשו בלשכת הרשם לענייני ירושה שהדף בגוב מתייחס לסכום הזה. בעוד ברשימה יש תשלום 2. 505 ₪ - יש לשלם אגרה זו כאשר מבקשים לתקן צו שניתן ע"י הרשם שאינה טעות סופר/טעות קולמוס (דהיינו: שינוי במספר היורשים המצויינים בצו שניתן ע"י הרשם) או לבטל צו--- לבדוק את הנושא
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:13, 13 באוקטובר 2020 (IDT)
הערת עריכה
להדגיש את התנאי להצגת עובדות או טענות חדשות שלא היו בפני הרשם בזמן מתן הצו
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:05, 1 באוקטובר 2020 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לביטול צו ירושה יכול להגיש:
  • כל מי שמופיע כיורש בצו הירושה אותו מבקשים לבטל.
  • כל מי שנפגע מצו הירושה שניתן.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
שימו לב
מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה, אשר עליו לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצו שניתן.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש הביטול ומסמכים תומכים (אם ישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בבקשה.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.
 • את הבקשה המלאה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באחת הדרכים המפורטות מעלה.
טיפ
ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש המופיע בצו, אשר יהיה רשאי להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תיבחן הבקשה ותינתן אחד מההחלטות הבאות:
  • קבלת הבקשה ומתן צו קיום מתוקן.
  • דחית הבקשה.
  • העברת הבקשה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה אם מתקיימים התנאים בחוק הדורשים זאת.
שימו לב
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.
הערת עריכה
האם ישנם מקרים שבהם החוק קובע שהבקשה תעבור אוטומטית לבית המשפט להכרעה? מה הפרוצדורה של ערעור?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:58, 29 בספטמבר 2020 (IDT)

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר מידע ופרטים אודות תיקים ובקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה באמצעות המערכת המקוונת.
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שתומך בהצגת הצווים ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *5067 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה