הקדמה:

לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ירושה וניתן הצו, אפשר להגיש בקשה לתיקונו
את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק) או בהגשה ידנית (פירוט בהמשך)
אם הוגשה בקשה לקבלת הצו אך הצו טרם ניתן, יש להגיש התנגדות כדי לתקנו
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023)


כל יורש שמופיע בצו ירושה שניתן על-ידי הרשם לענייני ירושה רשאי להגיש בקשה לתיקונו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק) או במסירה ידנית במשרדי הרשם (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 542 ₪ (נכון ל-2023).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לתיקון צו ירושה יכול להגיש יורש על פי הצו וכן כל מי שנפגע מצו הירושה שניתן (למשל נושה של המוריש או אפילו נושה של אחד היורשים).

שלבי ההליך

 • ההליך המתואר בדף זה עוסק בהגשת בקשה לתיקון צו ירושה לרשם לענייני ירושה.
 • ניתן להגיש את הבקשה גם לערכאה השיפוטית שנתנה את הצו המקורי, כגון בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לבירור יש לפנות למזכירות.
 • ניתן להגיש בקשה לתיקון צו ירושה בהסכמה גם לבית הדין השרעי

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

תשלום אגרה

שימו לב

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה שיכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצו שמבקשים לתקן.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש התיקון ומסמכים תומכים (אם ישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין שתומך בעובדות שצוינו בבקשה.
   • אם מדובר בתיקון "טעות סופר" בצו (טעות במספר תעודת זהות, טעות בשם או בפרט שניתן לאמתו באמצעות מסמך רשמי) אין צורך להציג תצהיר אלא להציג מסמך המאמת את המידע התקין.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים שנדרשים, יש להגיש באחת הדרכים שמפורטות מעלה.
טיפ
ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש שמופיע בצו, שיוכל להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תיבחן הבקשה ותינתן החלטת הרשם (תיקון הצו או דחיית הבקשה לתיקון) או שהרשם יעביר את הבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בה.
שימו לב
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.

חשוב לדעת

 • ניתן לאתר מידע ופרטים אודות תיקים ובקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה באמצעות המערכת המקוונת.
 • לכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).
 • אם שולמה האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה באגרה שימוש, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר כספי.
 • יש לוודא שעל המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחידי שנתמך בהליך הגשת הבקשה ומסמכים מקוונים אחרים.
 • הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: .

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה