הקדמה:

חייל מילואים זכאי לקבל התראה על מועד תחילת שירות המילואים בהתאם לסוג שירות המילואים שאליו הוא נקרא
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה״ל


חייל מילואים זכאי לקבל התראה על מועד תחילת שירות המילואים, בהתאם לסוג שירות המילואים שאליו הוא נקרא.

 • התראה היא הזמן המינימלי הנדרש בין מועד משלוח צו הקריאה לבין יום תחילת שירות המילואים (כולל יום משלוח הצו המקורי על פי חותמת הדואר), גם אם מסיבה כלשהי הצו לא הגיע לחייל.
 • לשירות מילואים פעיל של עד 3 ימים (כולל), נדרשת התראה של 12 ימים לפחות. אם הצו נמסר ידנית, משך ההתראה הנדרש הוא 7 ימים לפחות.
 • לשירות מילואים פעיל של 4 ימים ומעלה נדרשת התראה של 60 ימים לפחות.

מי זכאי?

 • חייל שנקרא לשירות מילואים פעיל.

מי לא זכאי?

 • חייל מילואים שלגביו יש אישור קריאה חריג בכתב מהגורמים הבאים:
  • סגן הרמטכ"ל לגבי מבצעים מיוחדים, כוננות וגיוס חירום.
  • ראש אכ"א לגבי יתר הנושאים (כגון קורסים ואימונים).
 • חייל שהסכים בכתב להיקרא למילואים בניגוד להוראות הקריאה לשירות מילואים והצו אושר על ידי הגורמים המוסמכים.
 • חייל שהתקבלה לגביו החלטת הוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) לגבי דחיית שירות המילואים לתקופה שאינה עולה על 45 ימים (מיום קבלת ההודעה ביחידה) וצו הקריאה נשלח לחייל בתוך 72 שעות ממועד קבלת החלטת הוולת"ם.
 • לחייל מילואים ששוחרר משירות מילואים שנתי מסיבות רפואיות ניתן לקרוא בהתראה של 44 יום באותה שנת עבודה. אם השחרור התבצע לאחר ה-1 באוקטובר, ניתן יהיה לקרוא לו באותה שנת עבודה בהתראה של 32 יום.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרים של זימון בניגוד לכללי ההתראה, יש לפנות מיידית לקצינ/ת הקישור ביחידה.

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים