חייל מילואים זכאי לקבל התראה על מועד תחילת שירות המילואים בהתאם לסוג שירות המילואים שאליו הוא נקרא
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


חייל מילואים זכאי לקבל התראה על מועד תחילת שירות המילואים, בהתאם לסוג שירות המילואים שאליו הוא נקרא.

 • התראה היא פרק הזמן שבין מועד משלוח צו הקריאה לבין יום תחילת שירות המילואים (כולל יום משלוח הצו המקורי על פי חותמת הדואר), גם אם מסיבה כלשהי הצו לא הגיע לחייל.
 • ככלל, לשירות מילואים פעיל של עד 3 ימים (כולל), נדרשת התראה של 12 ימים לפחות. אם הצו נמסר ידנית, משך ההתראה הנדרש הוא 7 ימים לפחות.
 • ככלל, לשירות מילואים פעיל של 4 ימים ומעלה נדרשת התראה של 60 ימים לפחות.
 • במקרים מסויימים, המפורטים בהמשך, ניתן לקרוא לשירות מילואים גם בהתראות קצרות יותר.
 • חייל מילואים רשאי להתנדב לקריאה לשמ"פ בהתראה קצרה מהקבוע בהוראות.

קריאה לשירות מילואים של 4 ימים ומעלה

 • ככלל, לשירות מילואים פעיל של 4 ימים ומעלה נדרשת התראה של 60 ימים לפחות.
 • במקרים הבאים ניתן לקרוא לשירות מילואים גם בהתראות קצרות יותר:
  • קריאה לשירות במסגרת ברמת הפלוגה ומעלה, בשל צרכים ביטחוניים דחופים ובלתי צפויים:
   • התראה של 45 עד 59 ימים - באישור ראש אגף מבצעים
   • התראה של 22 עד 44 ימים - באישור הרמטכ"ל. במקרה זה נדרשת גם הודעה טלפונית לחייל (בנוסף למשלוח צו קריאה).
   • התראה קצרה מ-21 ימים - באישור שר הביטחון. במקרה זה נדרשת גם הודעה טלפונית לחייל (בנוסף למשלוח צו קריאה).
  • קריאה לשירות מילואים לבודדים, למסגרת עד לרמת הפלוגה או לצרכים שאינם מצבעיים - ראש אכ"א רשאי לאשר קריאת חיילי מילואים לשמ"פ בכל התראה.
   • בקריאה לצרכים מבצעיים נדרשת המלצה של ראש אגף מבצעים.
   • במקרה של קריאה בהתראה קצרה מ-44 ימים נדרשת הודעה אישית טלפונית לחייל. בנוסף, צריך להישלח צו קריאה.

קריאה לשירות מילואים של עד 3 ימים

 • ככלל, לשירות מילואים פעיל של עד 3 ימים נדרשת התראה של 12 ימים לפחות, כולל יום הצו ויום תחילת שירות המילואים.
 • במקרה שבו הצו נמסר לחייל באופן אישי, נדרשת התראה של 7 ימים לפחות.
 • ראש אכ"א רשאי לאשר קריאה לשירות גם בהתראה קצרה יותר.

קריאה לשירות מילואים לחייל ששוחרר משירות מילואים מסיבה רפואית

 • חייל ששוחרר משירות מילואים שמשכו 4 ימים או יותר מסיבה רפואית - ניתן לקרוא לו להשלמת תקופת השירות בהתראה של 44 ימים לפחות באותה שנת עבודה.
 • אם השחרור התבצע לאחר ה-1 באוקטובר, ניתן יהיה לקרוא לו באותה שנת עבודה בהתראה של 32 יום.
 • חייל שהתקבלה לגביו החלטת הוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) לגבי דחיית שירות המילואים לתקופה שאינה עולה על 45 ימים (מיום קבלת ההודעה ביחידה) וצו הקריאה נשלח לחייל בתוך 72 שעות ממועד קבלת החלטת הוולת"ם.

מי זכאי?

 • חייל שנקרא לשירות מילואים פעיל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרים של זימון בניגוד לכללי ההתראה, יש לפנות מיידית לקצינ/ת הקישור ביחידה.

חשוב לדעת

 • במקרה של התראה של מעל 7 ימים, היחידה צריכה לשלוח צו בדואר רגיל בנוסף להתראה הטלפונית.
 • במקרה של התראה מעל 30 ימים, היחידה צריכה הוציא צו תזכורת בנוסף לצו הרגיל.
 • חייל מילואים רשאי להתנדב לקריאה לשמ"פ בהתראה קצרה מהקבוע בהוראות הקריאה לשירות מילואים. חייל שמעוניין להתנדב צריך להסכים לכך בכתב, על גבי טופס "כתב הסכמה לחריגי קריאה/חריגי שירות".
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים