הקדמה:

סטודנט הנקרא לשירות מילואים בתקופת הלימודים זכאי לפנות לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי
בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה
למידע נוסף ראו ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) באתר מילואים

סטודנט שקיבל צו לשירות מילואים בתקופת הלימודים (אוקטובר-יולי), זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

 • הסטודנט יכול להגיש את הבקשה בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי, וכן להגיש ערעור על החלטת הוועדה לדחות את הבקשה.
 • הסטודנט זכאי לייצוג בפני הוועדה.

מי זכאי?

 • סטודנט העומד בכל התנאים הבאים:
 1. לומד באחת המסגרות הבאות:
  • סטודנט לתואר ראשון, בכל מוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה נדרש ללמוד לפחות 3 קורסים בשנת הלימודים שבה הוא מגיש את הבקשה.
  • סטודנט במכינה קדם-אקדמית
  • לימודי הנדסאים או טכנאים
  • לימודי קדם הנדסאים
  • קורסים מטעם לשכת התעסוקה (למובטלים) בצירוף אישור מתאים מטעם משרד הכלכלה
  • לימודי רפואת שיניים
  • לימודי רפואה (אם הסטודנט אינו בסמכות חיל הרפואה). סטודנט בתפקיד רופא או פרמדיק יגיש את הבקשה דרך מקרפ"ר (ראו בהמשך).
  • סטודנט לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית
  • סטודנט במוסד לאמנויות המוכר על-ידי משרד התרבות והספורט
  • סטודנט שלומד לבחינת מתא"ם
  • מי שהוכר כסטודנט על-ידי ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים באכ"א, גם אם אינו לומד באחת המסגרות המוזכרות למעלה.
  • לומד לבחינות הסמכה לרו"ח/ עו"ד/ שמאות מקרקעין/ רבנות/ דיינות
  • סטודנט לתואר שני - ייבחנו מקרים פרטניים, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון
 2. זומן לתקופת מילואים של 6 ימים ומעלה. סטודנט שזומן לתקופה קצרה יותר נדרש לפנות באמצעות טופס 58 (בקשה לשינוי זימון).
 3. בקשתו נובעת מנימוקים אקדמיים בלבד (ולא רפואיים או אישיים) כמו למשל: תקופת בחינות, תוכנית לימודים, לימודי קיץ.
שימו לב
 • לגבי סטודנטים לתואר שני - ייבחנו מקרים פרטניים, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון.
 • בקשות של סטודנטים הלומדים לתואר שלישי, לבגרויות, פסיכומטרי או לימודי תעודה - יש להפנות לטיפול במסגרת היחידה, באמצעות מוקד השירות למשרתי המילואים.

מגבלה על הגשת בקשות לולת"ם

 • סטודנט זכאי לקבל עד 2 תשובות חיוביות בשנת לימודים אחת. לאחר שהתקבלו בחיוב 2 בקשות באותה השנה, הסטודנט אינו זכאי להגיש בקשות נוספות.
 • במקרה שבקשות קודמות נדחו, ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של 2 בקשות שייענו בחיוב.
 • במקרה שלא מומשה החלטת הולת"ם מסיבות שאינן תלויות בסטודנט (ביטול הצו ע"י היחידה שלא בעקבות בקשת הסטודנט וכד'), ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של 2 בקשות שייענו בחיוב.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. הוועדה רשאית לדון בבקשות שהוגשו פחות מ-30 ימים לפני מועד השמ"פ, על-פי שיקול דעתו של ראש עתכ"א מילואים.
 • ניתן להגיש בקשת ולת"ם החל מ- 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
 • יש לפנות לולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות לימודים.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • אישור לימודים בתוקף מהחודש האחרון המפרט את חוג הלימוד ושנת הלימוד, ונושא את חותמת מוסד הלימודים.
  • מכתב המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • מומלץ לצרף גם העתק של מערכת השעות ולוח הבחינות.
 • ניתן לפנות לולת"ם באופן עצמאי או באמצעות המוסד הלימודי (ככלל, משרד דיקאן הסטודנטים).
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים ניתן להגיש באופן ממוחשב באזור האישי.
 • ניתן לוודא שהמסמכים הגיעו מול מוקד מילואים, 24 שעות לאחר שליחת הבקשה, בטלפון 1111 (שלוחה 4), בימים א'-ה' בין השעות 08:15 עד 18:00.

הגשת בקשה לולת"ם לחיילים במקצוע רופא או פרמדיק

 • חיילים במקצוע רופא או פרמדיק יגישו בקשה לולת"ם דרך מקרפ"ר.
 • ניתן להגיש את הבקשה באמצעות דוא"ל או בטלפון 03-7379536.

מעקב אחר הבקשה וקבלת תשובה

 • ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להתקשר למוקד המילואים ביום דיון הוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 1111.

ייצוג בוועדה

 • הסטודנט זכאי לייצג את עצמו.
 • גם נציגים מטעם היחידה רשאים להופיע ולהציג עמדתם בפני הוועדה.

החלטת הוועדה וערעור

 • ניתן לברר את החלטת הוועדה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להתקשר למוקד המילואים ביום דיון הוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 1111.
 • על החלטת הוועדה יכולים לערער גם הפונה וגם היחידה.
 • את הערעור יש להגיש בכתב, עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה (כולל). בקשה שתוגש באיחור תידחה.
 • יש לצרף מכתב מנומק המסביר את הצורך בערעור על ההחלטה. אין צורך בטפסים מיוחדים.
 • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה.
 • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות