הקדמה:

סטודנט לתואר ראשון הנקרא לשירות מילואים בתקופת הלימודים זכאי להגשת פנייה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי
בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה
למידע נוסף ראו בפורטל המילואים של צה"ל

סטודנט לתואר ראשון או תלמיד מכינה במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית שקיבל צו לשירות מילואים בתקופת הלימודים (אוקטובר-יולי), זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

 • הסטודנט יכול להגיש את הבקשה בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי, לרבות הגשת ערעור על החלטת הוועדה לדחות את הבקשה.
 • הסטודנט זכאי לייצוג בפני הוועדה.

מי זכאי?

מגבלה על הגשת בקשות לולת"ם

 • סטודנט לא זכאי להגיש יותר משתי בקשות לולת"ם שייענו בחיוב בשנת עבודה אחת.
 • במקרה שבקשות קודמות נדחו, ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של שתי בקשות שייענו בחיוב.
 • במקרה שלא מומשה החלטת הולת"ם מסיבות שאינן תלויות בסטודנט (ביטול הצו ע"י היחידה שלא בעקבות בקשת הסטודנט וכד'), ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של שתי בקשות שייענו בחיוב.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשה שתוגש באיחור תדחה.
 • לתשומת הלב: ניתן להגיש בקשת ולת"ם 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.
 • יש לפנות לולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות לימודים.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • חותמת מוסד הלימוד על הבקשה.
  • חתימת מזכירות מוסד הלימוד על הבקשה או אישור לימודים (אשר תאריך הנפקתו עד שבוע לפני מועד הגשת הבקשה).
  • אישור סוג לימודים.
  • מכתב המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • מומלץ לצרף גם העתק של מערכת השעות ולוח הבחינות.
 • ניתן לפנות לולת"ם באופן עצמאי או באמצעות המוסד הלימודי (ככלל, משרד דיקאן הסטודנטים).
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים ניתן להגיש באופן ממוחשב באזור האישי.
 • ניתן לוודא את הגעת הבקשה באזור האישי.
 • בנוסף, 24 שעות לאחר שליחת הבקשה, ניתן להתקשר למוקד המילואים: 03-6553655, 1111 פקס: 03-7349978 ולוודא את הגעת הבקשה.

מעקב אחר הבקשה וקבלת תשובה

 • ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להתקשר למוקד המילואים ביום דיון הוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 03-7349978, 6535

ייצוג בוועדה

 • הסטודנט זכאי לייצג את עצמו.
 • גם נציגים מטעם היחידה רשאים להופיע ולהציג עמדתם בפני הוועדה.

החלטת הוועדה וערעור

 • ניתן לברר את החלטת הוועדה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להקשר למוקד המילואים ביום דיון הוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 03-7349978, 6535.
 • על החלטת הוועדה יכולים לערער גם הפונה וגם היחידה.
 • יש להגיש את הערעור באותו הליך בו הוגשה הבקשה המקורית, עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה (כולל).
 • את הערעור יש להגיש ע"ג טופס בקשת ערר על החלטת ולת"ם ו/או במכתב מודפס, הכולל חותמות מאשרות.
 • לבקשת הערעור יש לצרף מכתב המסביר את הצורך בערעור על ההחלטה.
 • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה.
 • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות