הקדמה:

סטודנט לתואר שני הנקרא לשירות מילואים בתקופת הלימודים זכאי להגשת פנייה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי
בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה
למידע נוסף ראו בפורטל המילואים של צה"ל
הערת עריכה
מרבית הנתונים לקוחים ממוסדות להשכלה גבוהה והם אינם זהים בין המוסדות השונים. בחלק מהמוסדות כלל אין אפשרות לסטודנטים לתואר שני להגיש ולתם וחלק מעמידים תנאים שלא ברור מאיפה לקחו. לפי המידע המפורסם מצהל כתוב שייבחנו הנסיבות הסציפיות וזהו. לא יודעת מה לעשות עם זה. אני בכלל מתחילה לתהות על מידת התרומה שיכולה להיות לנו בפורטל מילואים
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 11:47, 26 באפריל 2018 (IDT)
 • סטודנט לתואר שני במוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית שקיבל צו לשירות מילואים בתקופת הלימודים (אוקטובר-יולי), זכאי להגיש בקשה לדחיית שירות המילואים לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).
 • הסטודנט יכול להגיש את הבקשה בעצמו או באמצעות המוסד הלימודי, לרבות הגשת ערעור על החלטת הוועדה לדחות את הבקשה.
 • הסטודנט זכאי לייצוג בפני הוועדה.

מי זכאי?

מגבלה על הגשת בקשות לולת"ם

 • בשנת עבודה, סטודנט לא זכאי להגיש לולת"ם יותר משתי בקשות שייענו בחיוב.
 • במקרה שבקשות קודמות נדחו ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של שתי בקשות שייענו בחיוב.
 • במקרה שלא מומשה החלטת הולת"ם מסיבות שאינן תלויות בסטודנט (ביטול הצו ע"י היחידה שלא בעקבות בקשת הסטודנט וכד'), ניתן להגיש בקשות נוספות עד לרף של שתי בקשות שייענו בחיוב.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לולת"ם באמצעות טופס בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל – מסיבות לימודים.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • העתק מצו הקריאה לשירות המילואים.
  • חותמת מוסד הלימוד על הבקשה.
  • חתימת מזכירות מוסד הלימוד על הבקשה או אישור לימודים (אשר תאריך הנפקתו עד שבוע לפני מועד הגשת הבקשה).
  • אישור סוג לימודים.
  • מכתב המנמק את הסיבות לבקשת הדחייה.
  • מומלץ לצרף גם העתק של מערכת השעות ולוח הבחינות.
 • בקשות לייצוג בפני הוועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או בפנייה יזומה למוקד המילואים 1111.
 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים. בקשה שתוגש באיחור תדחה.
 • ניתן לפנות לולת"ם באופן עצמאי או באמצעות המוסד הלימודי (ככלל, משרד דיקאן הסטודנטים).
 • את טופס הבקשה והטפסים הנלווים יש להגיש באופן ממוחשב באמצעות האזור האישי.
 • ניתן לוודא את הגעת הבקשה באזור האישי.
 • בנוסף, 24 שעות לאחר שליחת הבקשה, ניתן להתקשר למוקד המילואים: 03-6553655, 1111 פקס: 03-7349978 ולוודא את הגעת הבקשה.


ייצוג בוועדה

 • הסטודנט זכאי לייצג את עצמו בוועדה.
 • גם נציגים מטעם היחידה רשאים להופיע ולהציג עמדתם בפני הוועדה.

מעקב אחר הבקשה וקבלת תשובה

 • ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה באזור האישי.
 • בנוסף, ניתן להתקשר למוקד המילואים ביום דיון הוועדה לאחר השעה 13:00 בטלפון 03-7349978, 6535

ערעור על החלטת הוועדה

 • גם הפונה וגם היחידה רשאים לערער על החלטת הוועדה.
 • יש להגיש את הערעור בכתב עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה (כולל).
 • את הערעור יש להגיש ע"ג טופס בקשת ערר על החלטת ולת"ם ו/או במכתב מודפס, הכולל חותמות מאשרות.
 • לבקשת הערעור יש לצרף נתונים נוספים על אלו שצורפו לבקשת הדחייה, מידע על שינוי בנתונים או להדגיש נתונים שכבר נמסרו ושמבססים את הבקשה לדחייה.
 • דיקן הסטודנטים רשאי לייצג באופן טלפוני בזמן הדיון בערעור. על מנת להשתתף טלפונית בדיון יש לציין זאת על-גבי בקשת הערעור ולפרט את פרטי הנציג: שם, תפקיד ומספרי טלפון בהם ניתן ליצור עמו קשר.
 • הסטודנט אינו יכול להשתתף בדיון הערעור.
 • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

חשוב לדעת

 • סטודנט החייב בשירות מילואים נדרש לדווח בתחילת השנה לקצין הקישור ביחידתו על היותו סטודנט (חוג לימוד, שנת לימוד, תואר וכתובת מעודכנת) בצירוף אישור רשמי על לימודיו, על-מנת שניתן יהיה לסייע לו בתכנון הקריאה לשירות מילואים פעיל (שמ"פ).
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודי לצורך קבלת פרטים נוספים לגבי עזרה בהגשת הבקשה.
 • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות