הקדמה:

לאחר מוות של אדם כתוצאה מאירוע פלילי, בני משפחתו מדרגה ראשונה עשויים להיות זכאים לסיוע בתחומים שונים
מי שאושרה זכאותם יכולים לפנות למרכזי סיוע ולקבל סיוע רגשי, משפטי וכספי

טפסים

לאחר מוות של אדם כתוצאה מאירוע פלילי מתכנסת ועדה מיוחדת שמטרתה לבדוק את זכאותם של בני המשפחה לקבלת סיוע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגעי עבירת המתה - בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, בעל/אישה או ידוע/ה בציבור וילדים) של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותם.
 • הסיוע מותנה בקיומם של כל 3 התנאים הבאים:
  • הנפגע לא היה מעורב בהליך פלילי
  • הנפגע היה תושב ישראל
  • העבירה שגרמה למותו בוצעה בישראל

למי ואיך פונים

 • יש להגיש טופס בקשת זכאות לקבלת סיוע.
 • ניתן למלא ולשלוח טופס בקשה מקוון.
 • כמו כן, ניתן להוריד ולהדפיס טופס בגרסת Word ולמלא ולשלוח אותו באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל לכתובת:
  • בדואר רגיל לכתובת: השירות לרווחת הפרט והמשפחה, אובדן ושכול, תכנית סנה- סיוע לנפגעי עבירות המתה, ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.
 • המענה לבקשה יינתן בתוך 30 יום.
 • למידע נוסף לגבי התהליך, ניתן לפנות למוקד הסיוע הטלפוני 118 של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות