הקדמה:

לאחר מוות של אדם כתוצאה מאירוע פלילי, מתכנסת ועדה מיוחדת על מנת לקבוע את זכאות בני משפחתו לסיוע
למשפחות שאושרה זכאותן, ניתנים סיוע רגשי, סיוע משפטי ומענק כספי

לאחר מוות של אדם כתוצאה מאירוע פלילי - אלים, מתכנסת ועדה מיוחדת שמטרתה לבדוק את זכאותם של בני המשפחה לקבלת סיוע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגעי עבירת המתה - בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, בעל/אישה/ידוע בציבור וילדים) של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותו.
 • הסיוע מותנה בקיומם של כל 3 התנאים הבאים:
  • הנפגע לא היה מעורב בהליך פלילי
  • הנפגע היה תושב ישראל
  • העבירה שגרמה למותו בוצעה בישראל

למי ואיך פונים

 • בני המשפחה מוזמנים להתקשר למרכז הסיוע הסמוך למקום מגוריהם:
  • באר שבע והדרום 08-6523176
  • תל אביב והמרכז 03-6910921
  • חיפה והצפון 04-8429063
  • כפר כנא 04-6706781
  • ירושלים 02-5636119
 • מספר טלפון ארצי של מרכז הסיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה: 03-6910921 (ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי)
 • במרכז יקבלו בני המשפחה טופס בקשת זכאות לסיוע וימלאו אותו.
 • המעוניינים בכך, יכולים למלא את הפרטים בטופס מראש, לפני ההגעה למרכז הסיוע. כמו כן ניתן למלא טופס בקשה מקוון.
 • מרכז הסיוע יעביר את טופס הבקשה אל ועדת זכאות, שתקבע אם בני המשפחה זכאים לסיוע.
 • למידע נוסף לגבי התהליך, ניתן לפנות למשרד הרווחה והשירותים החברתיים באחת מהדרכים הבאות:
  • פנייה למר אילן שריף, מפקח ארצי- אובדן פתאומי ושכול, בטלפון: 02-5085644
  • פנייה למוקד הסיוע הטלפוני של המשרד שמספרו 118
  • פנייה בדואל: mersitud@molsa.gov.il

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות