ועדת שחרורים מיוחדת היא הגוף המוסמך להחליט בעניינים הקשורים להקלות בעונש של אסיר עולם

חברי הוועדה

  • דיון בעניין קציבת עונשו של אסיר עולם - ועדת השחרורים המיוחדת מורכבת מארבעה חברים:
  1. יו"ר - שופט של בית משפט מחוזי, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון.
  2. שופט של בית משפט שלום או מי שהיה שופט של בית משפט שלום ויצא לקצבה או פרש, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון.
  3. אדם בעל עשר שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או חינוך (הכוונה לניסיון של מי שמכהן או שכיהן כאיש חינוך בכיר והוא בעל ניסיון מעשי בחינוך והשכלה אקדמית), שמינה שר המשפטים.
  4. הממונה על מחלקת חנינות במשרד המשפטים או עורך דין העובד מחלקת חנינות שהוסמך על-ידי הממונה על מחלקת חנינות.
  • דיון אחר שבסמכותה של ועדת שחרורים מיוחדת - ועדת השחרורים המיוחדת מורכבת מארבעה חברים:
  1. יו"ר - שופט של בית משפט מחוזי, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון.
  2. שני אנשים בעל עשר שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או חינוך (הכוונה לניסיון של מי שמכהן או שכיהן כאיש חינוך בכיר והוא בעל ניסיון מעשי בחינוך והשכלה אקדמית), שמינה שר המשפטים.
  3. קצין שירות בתי הסוהר בדרגה של רב כלאי ומעלה שמינה השר לביטחון הפנים - רשאי להשתתף בדיוני הועדה בלא זכות הצבעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.