המוסד לביטוח לאומי רשאי לזמן נכי עבודה לבדיקה חוזרת של דרגת הנכות שנקבעה להם על-ידי ועדה רפואית לנכות מעבודה
כמו כן, נכה העבודה רשאי ליזום דיון מחדש בדרגת הנכות שלו, על רקע החמרה במצבו הכלכלי או במצבו הרפואי בעקבות הפגיעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


ישנם מקרים שבהם המוסד לביטוח לאומי מזמן נכי עבודה לבדיקה חוזרת של דרגת הנכות שנקבעה להם על-ידי ועדה רפואית לנכות מעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

  • המוסד לביטוח לאומי רשאי להורות על בדיקה חוזרת פעם בשנה בלבד.
  • יחד עם זאת, המוסד רשאי להקדים את מועד הבדיקה, אם יש יסוד להניח שחל שינוי בדרגת הנכות.
  • בכל מקרה, לא תתקיים בדיקה חוזרת לפני שעברו לפחות 6 חודשים מהיום שבו ניתנה החלטת הוועדה הרפואית.
  • נכה עבודה שאינו יכול להופיע במועד שנקבע לו, יודיע על כך מראש ויקבע מועד אחר. לפרטים נוספים, ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
  • המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית את גובה התגמולים שהוא משלם למי שהוזמן לבדיקה מחודשת ולא התייצב לבדיקה (ולא הודיע מראש על כך).
  • למידע נוסף לגבי הליך הבדיקה, ראו ועדה רפואית לנכות מעבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.