נכי עבודה עם דרגת נכות יציבה שהכנסתם ירדה באופן ניכר בעקבות הפגיעה, רשאים לבקש דיון מחודש לקביעת דרגת נכותם
כמו כן, נכה שחלה החמרה במצבו הבריאותי עקב הפגיעה, רשאי לבקש דיון מחדש על רקע החמרת המצב הרפואי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נכי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות רשאים לבקש דיון מחדש בדרגת הנכות שנקבעה להם, במקרה שמצבם הכלכלי הדרדר כתוצאה מהפגיעה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות, העומד בשני התנאים הבאים:
  • עקב הפגיעה בעבודה חלה ירידה ניכרת בהכנסותיו.
  • חלפה שנה, אך לא חלפו יותר מ–60 חודשים, מאז הקביעה האחרונה של דרגת הנכות שלו.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות.
 • על הטופס יש לרשום מהן הסיבות לירידה בהכנסות, לדוגמה:
  • נכה עבודה שלא חזר לעבוד לאחר הפגיעה, או שב לעבודה ולאחר מכן הפסיק.
  • נכה עבודה שהחליף מקום עבודה או תפקיד.
  • נכה עבודה שצימצם את היקף המשרה, או הפסיק לעבוד שעות נוספות.
 • אל טופס התביעה יש לצרף מסמכים הרלוונטיים למצבו התעסוקתי של הנכה, כגון:
  • אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (כלול בטופס), או לחלופין, 12 תלושי שכר של השנה שקדמה להגשת התביעה.
  • אישור על הפסקת עבודה (למי שאינו עובד).
  • המלצות מרופא תעסוקה.
  • הודעה על צמצום העבודה / היקף המשרה (אם צומצמו).
  • הודעת פיטורים (למי שפוטר).
 • את התביעה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.