אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

הממונה מוסמך להפחית את הסכום שנפסק לזכאי למזונות לפני שניתן הצו לפתיחת ההליכים, אך לא להגדילו
למידע נוסף ראו נוהל הקצבת סכום שיקבע על ידי הממונה לזכאי למזונות באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי


  • ככלל, החייב יידרש לשלם את הסכומים שהוקצבו ישירות לידיו של הזכאי למזונות וזאת בנוסף ללתשלומים החודשיים שעליו לשלם במסגרת הליכי חדלות הפירעון.
  • ככלל, הממונה על הליכי חדלות פירעון יקבל החלטה על הסכום שיוקצב לזכאי למזונות לפי המידע הקיים, ללא קבלת עמדת הזכאי למזונות וללא צורך בדיון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורם ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים