חדש:עובדים סוציאליים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חלק עליון

ראו גם:

  שכר

  • סולם השכר
  • הסכם השכר הקיבוצי של העובדים הסוציאליים
  • מסלול נמרץ
  • לוח תפקוד
  • גמול השתלמות לעובדים סוציאליים
  • גמול לימודי תעודה
  • גמול עבור שעות נוספות לעובד סוציאלי

  תוספות לשכר והחזרי הוצאות

  • תוספות ייחודיות
  • תוספת איזון
  • מענק יובל
  • תוספת עבודה בפיצול
  • תוספת משמרת שנייה
  • תוספת כוננות
  • השתתפות באחזקת טלפון
  • החזר הוצאות נסיעה
  • דמי הבראה

  לימודים והשתלמויות

  • ימי השתלמות בשכר
  • השתתפות בשכר לימוד ללימודים לתואר שני
  • היעדרות בשכר מהעבודה לצורך בחינה בתואר שני
  • היעדרות בשכר מהעבודה לצורך לימודים לתואר שני בעבודה סוציאלית
  • השתתפות בשכר לימוד ללימודים לתואר שלישי
  • היעדרות בשכר מהעבודה לצורך בחינה בתואר שלישי


  תנאי עבודה

  לא משוייך כרגע

  • היעדרות עקב פגיעה בשירות הצבאי
  • היעדרות עקב פגיעה מפעולת איבה
  • עבודה סוציאלית במקומות שאינם חתומים על ההסכם הקיבוצי
  • תוספות שכר חריגות

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  מן העיתונות

  אזהרה
  תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
  הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.