אסירים ששפוטים על עבירות פשע חמור זכאים לחופשה בדומה לאסירים אחרים
אופן קבלת האישור, משך החופשות ותדירותן שונים מאלו של אסירים אחרים


אסירים ששפוטים למאסר ממושך על ביצוע עבירת פשע חמור זכאים לחופשה בדומה לאסירים אחרים, אולם בהתאם לכללים שונים משל שאר האסירים.

מי זכאי?

  • אסירים שהורשעו בעבירה שעונשה 10 שנות מאסר לפחות ונידונו לתקופת מאסר בפועל של 7 שנים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה לחופשה בדומה לאסירים האחרים.
  • אישור החופשה הוא בסמכותם של מפקד המחוז או קצין ניהול אסירים מחוזי.
  • מפקד המחוז או קצין ניהול אסירים מחוזי יאשרו את החופשה לאחר קיום דיון בוועדה בראשותם ובהשתתפות קצין מודיעין מחוזי וקצין טו"ש מחוזי.
  • הדיון יתקיים לאחר שתתקבל חוות דעת בעניינו של האסיר, ובנוסף חוות דעת המתייחסת באופן מפורש להתנהגות האסיר בבית הסוהר, מידת המסוכנות הנשקפת לציבור בתקופת חופשותיו ולסיכויים שהאסיר יתייצב חזרה לריצוי יתרת מאסרו בתום החופשה.
  • למידע נוסף ראו חופשה לאסיר.

משך החופשות ותדירותן

  • 3 החופשות הראשונות יימשכו עד 24 שעות כל אחת ויהיו בתדירות של חופשה אחת לחודשיים.
  • 3 החופשות הבאות (חופשה רביעית עד שישית) יימשכו עד 48 שעות כל אחת ויהיו בתדירות של אחת לחודשיים.
  • החל מהחופשה השביעית האסיר ייצא לחופשות בהתאם לאגף שבו הוא מוחזק. לפרטים נוספים ראו חופשה לאסיר ("משך החופשה ותדירותה באגפים השונים").
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.