הקדמה:

אסירים ששפוטים ל-7 שנות מאסר בגין עבירות פשע חמור או ל-12 שנה בגין כל עבירה אחרת זכאים לחופשה בדומה לאסירים אחרים
אופן קבלת האישור, משך החופשות ותדירותן שונים מאלו של אסירים אחרים


אסירים ששפוטים למאסר ממושך של 12 שנה ואילך או אסירים שנדונו ל-7 שנות מאסר לפחות בגין ביצוע עבירת פשע חמור, זכאים לחופשה בדומה לאסירים אחרים, אולם משך החופשות ותדירותן, וכן הנוהל לאישור החופשה שונה מאסירים רגילים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש בקשה לחופשה בדומה לאסירים האחרים.
  • אישור החופשה הוא בסמכותם של מפקד המחוז או קצין ניהול אסירים מחוזי.
  • מפקד המחוז או קצין ניהול אסירים מחוזי יאשרו את החופשה לאחר קיום דיון בוועדה בראשותם ובהשתתפות קצין מודיעין מחוזי וקצין טו"ש מחוזי.
  • הדיון יתקיים לאחר שתתקבל חוות דעת בעניינו של האסיר, ובנוסף חוות דעת המתייחסת באופן מפורש להתנהגות האסיר בבית הסוהר, מידת המסוכנות הנשקפת לציבור בתקופת חופשותיו ולסיכויים שהאסיר יתייצב חזרה לריצוי יתרת מאסרו בתום החופשה.
  • למידע נוסף ראו חופשה לאסיר.

משך החופשות ותדירותן

  • שלוש החופשות הראשונות: משך החופשה - 24 שעות לכל היותר, תדירות - חופשה אחת לחודשיים.
  • שלוש החופשות הבאות (חופשות מס' 6-4): משך החופשה - 48 שעות לכל היותר. תדירות - חופשה אחת לחודשיים.
  • החל מהחופשה השביעית: האסיר יצא לחופשות בהתאם לאגף בו הוא מוחזק. לפירוט תדירות החופשות ואורכן לפי האגפים השונים לחצו כאן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.