במקרים מיוחדים וחריגים תאושר חופשה לאסיר תושב הרשות הפלסטינית
במהלך החופשה על אסיר תושב הרשות הפלסטינית להימצא בתחומי מדינת ישראל בכתובת שמסר מראש
לצורך אישור החופשה על האסיר לספק ערבויות לחזרתו מהחופשה


על פי פקודת נציבות השב"ס, אין להמליץ על מתן חופשה של אסיר תושב הרשות הפלסטינית.

 • עם זאת בנסיבות חריגות שבהן לא נשקפת סכנה מצד האסיר ניתן להמליץ בפני נציב שירות בתי הסוהר על הוצאתו של האסיר לחופשה.

מי זכאי?

 • אסיר תושב הרשות הפלסטינית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לנציב שריות בתי הסוהר. למידע נוסף ראו חופשה מיוחדת לאסיר.
 • בקשה של אסיר תושב הרשות הפלסטינית - להבדיל מאסיר אחר - תיבחן על-ידי ועדת אסירי עולם, והיא תעביר את המלצתה לנציב שירות בתי הסוהר.

חשוב לדעת

 • חופשה של אסיר תושב הרשות הפלסטינית תאושר בתנאי שעמד בכל התנאים הבאים:
  1. הוא מסר כתובת לשהייה בעת החופשה בתחומי מדינת ישראל, ונמצא תושב ישראל שהסכים לערוב להימצאותו בבית או להתלוות אליו בישראל במהלך החופשה.
  2. הוא מסר ערבויות לחזרתו.
  3. שמו נכלל בביקורת הגבולות (כך שלא יוכל לצאת מתחומי המדינה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים