על העובדת להגיש בקשה להארכת רישיון הביקור בישראל (ב/2) למשך תקופת החופשה
במהלך החופשה ובמשך 60 הימים שלאחריה אסור למעסיקה לפטר אותה אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה


עובדת זרה זכאית לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

  • על העובדת לדאוג מבעוד מועד להארכת רישיון הביקור שלה בישראל למשל תקופת החופשה.
  • משך החופשה המקסימאלי הינו רבע מהתקופה שבה הועסקה העובדת אצל אותו מעסיק ולא יותר משנה מיום הלידה.
  • במהלך החופשה ובמשך 60 הימים שלאחר חזרתה מהחופשה אסור למעסיק לפטר אותה אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה.
  • למידע נוסף אודות הזכות לחופשה ללא תשלום ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על העובדת להודיע למעסיקה על כך שהיא מעוניינת לצאת לחופשה ללא תשלום בתום חופשת הלידה. (המעסיק אינו רשאי לסרב לה ואינו רשאי לפטר אותה).
  • העובדת רשאית להקדים את חופשת הלידה ולהתחיל אותה לכל המוקדם 7 שבועות לפני מועד הלידה. למידע נוסף ראו חופשת לידה
  • על העובדת להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה בקשה להארכת רישיון ביקור (ב/2), המאפשר שהייה בישראל ללא עבודה. למידע על הליך הבקשה ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים